ЕЛЕМЕНТИ НЕЗВИЧАЙНОГО В ПОВІСТІ ГАЛИНИ МАЛИК “НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ АЛІ В КРАЇНІ НЕДОЛАДІЇ”. СИМВОЛІКА КРАЇНИ НЕДОЛАДІЇ ТА ЇЇ МЕШКАНЦІВ. СВОЄРІДНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ МОВИ – Світ фантазії, мудрості (продовження)

Мета:

– допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості твору; майстерність автора в розкритті теми та ідеї твору, розуміти роль казкового і фантастичного;

– розвивати вміння пояснювати особливості жанру, композиції та символіку образів повісті, аналізувати роль художніх засобів, мови;

– виховувати прагнення до самоусвідомлення і самовдосконалення, інтерес до творчості Г. Малик.

ТИП уроку: комбінований.

Обладнання: портрет Г. Малик, ілюстрації до твору, підручник.

Уява – ОЧІ душі.

Жозеф Жубер

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Прийом “Так/ Ні” (робота в зошитах)

1) Дівчинка Аля жила в великому місті. (Так)

2) Аля на день народження бабусі вишила гарний рушник. (Ні)

3) В озері Недоладії зовсім не було води. (Так)

4) Недочеревик ходив у великих зелених черевиках. (Так)

5) На старовинному годиннику була лише годинна стрілка. (Ні)

6) Король Недорадь боявся першого Недорадника. (Так)

7) Недорадник попросив Алю намалювати йому голову. (Ні)

8) У будинку Недочеревика не було дверей. (Так)

9) Алю з темниці випустив стражник Недоборода. (Так)

10) Недоладько зібрав друзів, щоб визволити Алю. (Так)

11) Аля відмовилась допомогти недоладинам. (Ні)

12) Дівчинка назавжди залишилася в країні Недоладії. (Ні)

(За кожну відповідь – 1 бал)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Діти, сьогодні незвичайний урок. На ньому ви будете не просто учнями, а справжніми науковцями, літературознавцями, дослідниками художнього твору. Чи згодні ви побувати в новій для вас ролі?

2. Робота з епіграфом

Французький письменник-мораліст Жозеф Жубер колись сказав: “Уява – очі душі”. Проведіть паралель між цією фразою і твором Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тешу уроку, епіграф)

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

· До якого жанру належить твір Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”? (Це повість-казка, тому що твір порівняно великий за обсягом і розповідає про декілька казкових пригод, які сталися З дівчинкою Алею.)

· Чому дівчинка Аля потрапила в країну Недоладію? (Вона не закінчила сто розпочатих справ.)

· Чому країна називається Недоладією? (Бо до неї Недочеревик зносив усі справи, що були зроблені не до ладу.)

· Чим закінчилась повість? Чому? (Повість закінчилась тим, що Аля повернулась додому, недоладяни дороблять недороблені справи, які зносить Недочеревик, і невідомо, хто переможе. Письменниця хоче, щоб ми задумались над своєю поведінкою і завжди доводили до кінця те, що розпочали, тоді недоладянам буде менше роботи.)

· Чи тільки діти не закінчують свої справи? (Ні, дорослі теж можуть розпочати якусь роботу і не закінчити її)

· Які фантастичні герої діють у творі? (Недочеревик, Недоладько, Перший Недорадник…)

3. Слово вчителя

З найдавніших часів людське мислення йшло до пізнання дійсності шляхом порівняння схожих явищ. З’явились образи-символи.

Символ – це умовне позначення якогось явища або поняття іншим (запис визначення у зошити).

· Що, на вашу думку, символізує країна Недоладія та її мешканці? (Безлад, який виникає, коли люди cвої справи не доводять до КІНЦЯ.)

2. Робота в зошитах. Складання таблиці

Які фантастичні та реальні події відбуваються в повісті-казці?

Реальне

Фантастичне

– – Аля не завершувала до кінця свої справи, бо їй забракло терпіння.

– Жила в невеликому місті.

– – Аля – добра дівчинка, здатна прийти на допомогу іншим

– Аля потрапила у країну Недоладію, де були недороблені справи.

– Зустріч Алі з недоладянами.

– Пригоди, що трапились з дівчинкою:

– у палаці короля;

– під час зустрічі з Першим Недорадником;

– у в’язниці;

– після повернення додому

4. Складання інформаційного грона. Робота в парах

Недоладія: безглуздя, безладдя, погано зроблені або недороблені речі, неестетичність, абсурд.

Недоладяни: покірність долі, страх, жорстокість, бажання змін.

5. Бесіда

· Де ми можемо побачити таку країну? (У себе вдома. У селі – там, де розпочали і не закінчили якусь справу, де відсутній порядок.)

· Що треба робити, щоб така країна зникла назавжди? (Багато працювати і дорослим і дітям, завжди закінчувати розпочату роботу.)

· Яким українським прислів’ям можна висловити головну думку твору? (Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні.)

6. робота в групах

1- ша група. Визначити композицію твору за словником і вказати на особливості композиції повісті-казки Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”.

2- га група. З’ясувати, які художні засоби використовує автор для розкриття свого задуму.

3- тя група. Дослідити особливості мови твору.

1-ша група

Композиція – побудова твору, особливості розміщення частин у творі. Компоненти композиції: певний порядок розміщення частин твору, групування персонажів, монологи, діалоги, описи, різні відступи. (Запис до літературознавчого словника) Особливістю композиції повісті-казки Г. Малик є те, що в ньому розповідається про звичайну дівчинку Алю, якій не забракло терпіння завершити розпочаті справи. Щоб утілити головну думку твору, письменниця переносить її в казкову країну Недоладію, де з нею відбуваються фантастичні події. Отже, особливістю композиції є поєднання реального і фантастичного світів.

2- га група

Для розкриття свого задуму автор використовує прийом казкового перенесення головної героїні в казкову країну, де та потрапляє в різні ситуації, часто небезпечні. Персонажі групуються навколо головної героїні, впливаючи на її характер або відтінюючи його. Серед художніх засобів трапляються: метафори (промені сонця вигравали на шоломі; сонце піднялось високо), порівняння (закрутився, наче дзига), епітети (зле обличчя).

3- тя група

Мова твору лаконічна. Розповідь від третьої особи. Описи допомагають краще зрозуміти, в яку недоладну країну потрапила Аля. Велику роль відіграють діалоги. Вони короткі. Це посилює динаміку твору, підкреслюючи характери персонажів.

7. Вікторина “Упізнай героя”

– “Навіть заплестися в неї не вистачило терпіння”. (АЛЯ)

– “Маленький чоловічок у величезних зелених черевиках”. (Недочеревик)

– “Він був увесь перекошений і без лівого вуха”. (Недоладько)

– “…почав прилаштовувати шолом собі на плечі” (Недорадник)

– “Не можу дивитися на дітей у в’язниці”. (Недоборода)

– “Виліз на вежу і почав лагодити годинник”. (Недождень)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

(Фрази записані на дошці, учні по черзі продовжують одну фразу за бажанням…)

– На сьогоднішньому уроці для мене найбільшим відкриттям було.

– Інформація, отримана на уроці, дозволяє зробити висновок…

– Удома я розповім батькам (сестрі, брату) про…

2. Слово вчителя

Казка Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії” уже давно полюбилася читачам, бо герої виховують, тішать,

Спонукають до роздумів. Певні висновки для себе, думаю, зробили і ви. Якщо людина ставить перед собою мету та наполегливо йде до неї, то обов’язково досягне її.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти свій варіант продовження повісті-казки “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

ЕЛЕМЕНТИ НЕЗВИЧАЙНОГО В ПОВІСТІ ГАЛИНИ МАЛИК “НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ АЛІ В КРАЇНІ НЕДОЛАДІЇ”. СИМВОЛІКА КРАЇНИ НЕДОЛАДІЇ ТА ЇЇ МЕШКАНЦІВ. СВОЄРІДНІСТЬ КОМПОЗИЦІЇ ТВОРУ, ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ МОВИ – Світ фантазії, мудрості (продовження)