Електродинаміка (формули)

Закон Кулона:

Різниця потенціалів:

ΔU = EΔx.

Електроємність:

С = q/U

Енергія конденсатора:

Закон Джоуля – Ленца:

ΔQ = I 2RΔt.

Сила Ампера:

F = IBl cos α.

Закон електромагнітної індукції:

Магнітна енергія котушки:

Реактивний опір:

Поле точкового заряду:

Плоский конденсатор:

З = e0S/d.

Закон Ома:

Сила Лоренца:

F = qvB sin α.

Магнітний потік:

Φ = BS cos α.

Індуктивність:

Коливальний контур:

Потужність змінного струму:

N = UI cos φ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електродинаміка (формули)