Електричний заряд: визначення

Електричним зарядом прийнято позначати фізичну величину, яка описує характерні особливості частинок або тіл вступати в електромагнітні силові взаємодії. Перефразувавши отримуємо, що він встановлює здатність тел виступати джерелом електромагнітних полів і брати участь в електромагнітній взаємодії.

Першим термін електричний заряд застосував Кулон у 1785 році.

Для маркування електричного заряду використовують символи q або Q.

У міжнародній системі одиниць (СІ) одиницею заряду виступає кулон. Кулон встановлюють за допомогою одиниці сили струму: 1 кулон (Кл) дорівнює заряду, що проходить за 1 с через поперечний переріз провідника при силі струму в 1 А.

Передати малоразмерному тілу заряд у 1 Кл нездійсненно, тому найчастіше в практичних розрахунках використовують:

1 мкКл = 1⋅10-6Кл, 1 нКл = 1⋅10-9Кл.

Для фіксації і визначення величини електричних зарядів використовують електрометрії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електричний заряд: визначення