Електричний привід (електропривід)

Електричний привід (або просто електропривод) являє собою електромеханічну систему для створення руху різних застосовуваних механізмів робочих пристроїв, машин і безпосереднього управління даними рухом з метою здійснення технологічного процесу. В даний час електропривод (електричний привід) є певною сукупністю безлічі різних електричних апаратів, машин і систем управління ними. Електричний привід є домінуючим споживачем електроенергії (близько 60% споживаної електроенергії) і основним джерелом механічної енергії на виробництві.

В принципі, виконавча частина до складу електричного приводу не входить. Але, автори досить авторитетних книг іноді включають його в загальний склад електричного приводу. Дане протиріччя можна пояснити тим, що при безпосередньому проектуванні електричного приводу слід враховувати значення і характер нестабільності механічного навантаження на діючому валу електричного двигуна, що, в свою чергу, визначаються деякими параметрами самої виконавчої частини. При неможливості створення прямого приводу електричний двигун задіє виконавчу частину в рух навколо своєї осі посредствам кінематичної передачі. Коефіцієнт корисної дії, пульсації і передавальне число, що вносяться кінематичної передачею, теж враховуються при створенні електричного приводу (електроприводу).

Розглянемо основні функціональні елементи електроприводу:

1) Регулятори (Р) – потрібен для управління процесами і роботою електроприводу
2) Електричний перетворювач (ЕП) перетворює один тип струму в інший
3) Електромеханічний перетворювач (ЕМП) – принцип звичайного електродвигуна
4) Механічний перетворювач (МП) змінює швидкість обертання двигуна
5) Управління – керуючі вплив
6) ІС – кінцевий виконавчий орган (частина)

До функціональних частин можна віднести:

1) Електропривод або силова частина з розімкненим системою управління
2) Механічна частина
3) Система управління електричного приводу

Різновиди електричних приводів: нерегульовані, регульовані, неавтоматизовані, автоматизовані, лінійні, обертальні. Якість функціонування електричного приводу багато в чому характеризується вірним вибором застосовуваного електродвигуна, що забезпечує надійну роботу електричного приводу і досить високу робочу ефективність всіх технологічних і виробничих процесів на транспорті, в існуючій промисловості, в будівництві і т. д.

При підборі електродвигуна для електричного приводу того чи іншого виробничого механізму слід керуватися такими рекомендаціями:

А) Виходячи з наявних технологічних вимог, роблять безпосередній вибір електродвигуна по його основними технічними характеристиками (а саме за родом електричного струму, номінальним робочим напруженням і потужності, тривалості включення, частоті обертання, виду механічної характеристики, перевантажувальної здатності, регулювальним, пусковим і гальмівним властивостями і т. д.), а також саме конструктивне виконання електродвигуна за способом кріплення і монтажу.

Б) Виходячи з міркувань економіки, підбирають більш надійний, простий, економічний у своїй експлуатації електричний двигун, який не вимагає великих витрат і має мінімальні габаритами, масою і, звичайно ж, вартістю.

В) Виходячи з певних умов зовнішнього середовища, де буде функціонувати електричний двигун, а також з деяких пропонованих вимог електробезпеки роботи у пожежо – та вибухонебезпечної зоні, підбирають таке виконання (конструктивне) електродвигуна за способом його захисту. Вірний вибір виконання, типу, потужності електродвигуна в свою чергу визначає не тільки електробезпека, економічність і надійність роботи, і тривалість терміну служби електричного двигуна, але і його техніко-економічні дані в цілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Електричний привід (електропривід)