Електричний опір – це

Електричний струм, проходячи через провідник, відчуває деякий опір. Наприклад, якщо провідником є ​​якийсь провід, то чим більше перетин цього проводу, тим менше електричний опір. Причиною того, що струм зустрічає опір протіканню, є взаємодія електронів з кристалічною решіткою матеріалу, з якого зроблений провідник. Оскільки різні матеріали мають різні кристалічні решітки, то і електричний опір у всіх різний.

Величина опору для ділянки електричного кола визначається відношенням різниці потенціалів в протилежних точках цього ланцюга (прикладеної напруги) до сили струму, що проходить через цей ланцюг. Одиниця виміру – Ом.

При передачі електроенергії на відстань, дуже важлива величина електричного опору. Чим воно менше, тим менше втрати електроенергії при передачі. У матеріалів володіють властивостями надпровідників опір близьке до нуля.

Цікаво, що електричний опір металевого провідника при підвищенні температури збільшується, а рідинного (електроліту) – зменшується.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Електричний опір – це