Еквіпотенціальні поверхні у фізиці

Як ви пам’ятаєте, введення силової характеристики поля (напруженості) дало можливість зображати поле графічно – у вигляді картини ліній напруженості, або силових ліній.

Енергетична характеристика поля (потенціал) також дозволяє дати графічну картину поля – у вигляді сімейства еквіпотенціальних поверхонь.

Поверхня в просторі називається еквіпотенційної, якщо у всіх точках цієї поверхні потенціал електричного поля приймає одне і те ж значення. Коротко кажучи, еквіпотенціальні поверхні – це поверхні рівного потенціалу. Виявляється, еквіпотенціальні поверхні завжди перпендикулярні лініям напруженості. Неважко зрозуміти, чому це так. Припустимо, що заряд переміщається по еквіпотенційної поверхні. Робота поля при цьому дорівнює нулю: A = q (p1 – р2) = 0, так як р1 = р2. Значить, кут між переміщенням заряду і силою, з якою поле діє на заряд, весь час залишається прямим. Іншими словами, заряд переміщається перпендикулярно вектору напруженості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Еквіпотенціальні поверхні у фізиці