Експресіонізм у творах В. Стефаника – Василь СТЕФАНИК (1871-1936) – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX – початку XX ст

На творчу манеру новеліста вплинув польський модернізм. Визнаючи роль лідера групи “Молода Польща” у своєму творчому становленні, В. Стефаник писав: “Станіслав Пшебишевський – сам великий і його великі товариші навчили мене шанувати мистецтво”.

У новелах В. Стефаника переважають риси експресіонізму.

Більшість творів В. Стефаника пов’язана з темою українського села. У розкритті теми він рішуче відійшов від реалістичної традиції: “Я писав тому, щоб струни душі нашого селянина так кріпко настроїти і натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бетховена”.

Важливі для реалістів соціальні чинники у В. Стефаника відсуваються на задній план. Це проникливо спостеріг І. Франко: “Ні, ті трагедії і драми, які малює Стефаник, мають небагато спільного з економічною нуждою; се трагедії душі, конфлікти та драми, що можуть mutatis mutandis повторитися в душі кождого чоловіка, і, власне, в тім лежить їх велика сугестійна сила, їх потрясаючий вплив на душу читача”.

■ Станіслав Пшебишевський (Едвард Мунк, 1895)

■ Бетховен (Бернд Луц, 2014)

■ Пам’ятник Л. Ван Бетховену в Бонні (Клаус Каммеріхс, 1986)

■ Леся Українка й Василь Стефаник у гостях в Ольги Кобилянської (Петро Сахро, 1971)

Слова І. Франка вказують на вміння новеліста абстрагуватися від конкретних реалій у вираженні сутності людського буття.

Художні пошуки привели його до усвідомлення трагічної дисгармонії людського буття. Головною в новелах В. Стефаника є проблема негуманного світу, що по-різному виявляється в долях героїв. Письменник малював світ, у якому людина немовби приречена на страждання й забуття – хай то буде смерть, сирітство, голод, самотність, еміграція або якась інша людська драма чи трагедія.

Коментар фахівця

Василя Стефаника не можна читати, аби вбити час, аби приємно наладнувати себе до сну, аби захопити себе на якусь хвилину. Василя Стефаника бере у руки той, хто запалений бажанням пізнати світ, людину, її історію, передісторію, таємницю її душі, її радості, муки, горіння, біль, жах і торжество.

Валерій Шевчук, письменник

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку компетентність

1. На кого рівнявся В. Стефаник у своєму літературному зростанні?

2. На що звертали увагу експресіоністи, зображуючи людину?

3. Які теми вони розкривали?

4. У чому полягає відмінність творів В. Стефаника, що розкривають тему села, від творів реалістичної традиції?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Експресіонізм у творах В. Стефаника – Василь СТЕФАНИК (1871-1936) – УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX – початку XX ст