Екосистеми урбанізованих територій

Екосистеми урбанізованих територій змінені людиною в максимальному ступені. Процеси урбанізації призвели до практично повної трансформації природних екосистем і формуванню на їх місці комплексів житлової та промислової забудови, транспортних мереж і ізольованих ділянок живої природи. Вкрай недостатній облік завдань збереження природних співтовариств в ході розвитку міських і промислових територій в період їх бурхливого зростання в другій половині XX століття привів до масового знищення ділянок живої природи, сильного скорочення біорізноманіття, втрати історично і екологічно цінних природно-культурних міських комплексів. Тим часом, збереження живої природи в містах – необхідна умова створення комфортного середовища життя людей.
На урбанізованих територіях проживає переважна частина населення країни. Основними завданнями тут є збереження існуючого природного і природно-культурного розмаїття та формування екологічно здорового і комфортного середовища життя людей при забезпеченні норм екологічної безпеки. Біорізноманіття міських екосистем має найбільш слабку правовий захист, існуючі федеральні закони не регламентують використання та охорону цього типу екосистем.
Основні загрози для біорізноманіття на урбанізованих територіях:
1. Будівництво будівель, комунікацій, доріг та інших інженерних споруд без урахування просторової структури екосистем і вимог збереження біорізноманіття.
2. Хімічне забруднення повітря, грунтів і води автотранспортом і промисловістю.
3. Засмічення побутовими відходами.
4. Нерегульована рекреація; знищення рослинності і тварин людьми.
5. Шумовоезагрязненіе.
6. Теплове забруднення (підвищення середньої температури в містах).
7. Світлове забруднення від нічного освітлення вулиць, будинків і промислових підприємств.
8. Електромагнітне забруднення від ліній електропередач, радіо – і телевізійних станцій, промислових об’єктів.
9. Впровадження в міські екосистеми чужорідних видів, агресивних по відношенню до місцевих видів біоти.
Пріоритетні заходи для збереження різноманітності екосистем урбанізованих територій:
1. Скорочення та запобігання всіх видів забруднень.
2. Збереження ділянок природних екосистем, видів тварин і рослин.
3. Збереження та відновлення екологічно збалансованих і історично цінних природно-культурних комплексів міст.
4. Оптимізація поєднання природних і антропогенних елементів на урбанізованих територіях; підтримку цілісності природних екосистем та природно-культурних комплексів за рахунок формування екологічних коридорів:
– Конструювання екосистем на урбанізованих територіях на основі принципів екологічної інженерії та ландшафтного планування, поліпшення їх средообразующих і средозащітних функцій.
– Вироблення і дотримання архітектурних норм будівництва, що забезпечують збереження живої природи на урбанізованих територіях.
– Контроль чисельності синантропних видів тварин і рослин.
– Запобігання поширенню чужорідних видів, агресивних по відношенню до місцевих видів і завдають шкоди екологічно збалансованим природно-культурним комплексам.
– Створення рекреаційних ділянок, які забезпечують збереження природних і природно-культурних комплексів.
Пріоритетні регіони та об’єкти:
– природні комплекси найбільших міських агломерацій і промислових регіонів;
– історично цінні екологічно збалансовані природно-культурні комплекси міст (садово-паркові комплекси, міські ліси і лісопарки, сквери та бульвари та ін.);
– приміські природні комплекси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Екосистеми урбанізованих територій