Екологічні фактори та їх вплив на живі організми

Екологічні фактори. Умови середовища надають певний вплив (позитивне чи негативне) на існування і географічне поширення живих істот. У зв’язку з цим умови середовища розглядають як екологічні фактори.

Екологічні фактори дуже різноманітні як за своєю природою, так і по впливу на живі організми. Умовно всі фактори середовища поділяються на три основні групи – абіотичні, біотичні і антропогенні.

Абіотичні фактори – це фактори неживої природи, насамперед кліматичні: сонячне світло, температура, вологість і місцеві: рельєф, властивості грунту, солоність, течії, вітер, радіація і т. Д. (Рис. 14). Ці фактори можуть впливати на організми прямо, тобто безпосередньо, як світло або тепло, або побічно, як, наприклад, рельєф, який обумовлює дію прямих чинників – освітленості, зволоження, вітру та інших.

Біотичні фактори – це всілякі форми впливу живих організмів один на одного (наприклад, запилення комахами рослин, конкуренція, поїдання одних організмів іншими, паразитизм) і на середу. Біотичні взаємовідносини мають надзвичайно складний і своєрідний характер і також можуть бути прямими і непрямими.

Антропогенні фактори – це всі ті форми діяльності людини, які впливають на природну природне середовище, змінюючи умови проживання живих організмів, або безпосередньо впливають на окремі види рослин і тварин (рис. 15).

У свою чергу, організми самі можуть впливати на умови свого існування. Наприклад, наявність рослинного покриву пом’якшує добові коливання температури поблизу поверхні землі (під пологом лісу або трави), впливає на структуру і хімічний склад грунтів.

Всі екологічні фактори роблять певний вплив на організми та необхідні для їхнього життя. Але особливо різкі зміни в зовнішньому вигляді і у внутрішній будові організмів викликають такі фактори неживої природи, як світло, температура, вологість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Екологічні фактори та їх вплив на живі організми