Екологічна надлишковість

За різними оцінками швидкість вимирання видів в наш час в 100-1000 разів перевищує швидкість вимирання їх до появи людини. Виникає важливе питання: як втрата видів впливає на функціонування екосистем? Під функціонуванням ми розуміємо утворення первинної продукції, розкладання, кругообіг води і поживних речовин і т. П.

Зв’язок між різноманітністю і функціонуванням екосистеми в даний момент служить предметом численних досліджень і обговорень. В якості крайніх точок зору були запропоновані гіпотеза надмірності і “гіпотеза заклепок”. Згідно з “гіпотезі заклепок”, види подібні заклепкам, що утримує систему, причому кожна заклепка виконує невелику, але важливу роль, і якщо їх видаляти по одній, то зв’язок всередині системи ослабне. У кінцевому підсумку можна дійти до такого стану, коли екосистема просто розвалиться. Гіпотеза надмірності припускає, що в екосистемах деяке число видів виконують більшість функцій і тому до якійсь мірі втрата “зайвих” видів не позначається на їх функціонуванні. Гіпотеза унікальності стверджує, що зв’язок між різноманітністю і функціонуванням екосистеми переважно непередбачувана.

Так яка ж гіпотеза вірна? Можливо, все, залежно від досліджуваної екосистеми, від досліджуваних екологічних процесів і від тимчасового і просторового масштабу досліджень.

Деякі вчені турбуються, що якщо, відповідно до гіпотези надмірності, деякі види назвати “зайвими”, то про них ніхто не буде піклуватися і вони швидко вимруть. У нас ніколи не буде достатньо знань, щоб напевно визначити, які види функціонально надлишкові для всіх можливих екологічних процесів. І хто може передбачити, які види стануть необхідними після можливих серйозних порушень екосистеми? Багато екологічні процеси, викликані людською діяльністю, оборотні (хоча б теоретично). Зникнення ж видів – це процес незворотний, тому що, якщо вид повністю зникає, його вже не відродити. Тому потрібно намагатися зберегти будь рідкісний вид.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Екологічна надлишковість