Ефективні значення напруги і сили струму

У ланцюзі змінного струму його напрямок і амплітуда змінюються з частотою 50 Гц. Однак виділяється на навантаженні енергія залежить не від напрямку струму в ланцюзі, а лише від його абсолютного значення. Завжди можна підібрати таке значення сили постійного струму, щоб енергія, що виділяється за деякий час цим струмом на ділянці ланцюга з опором R, дорівнювала енергії, що виділяється за той же час змінним струмом.

Діюче значення сили змінного струму дорівнює силі постійного струму, що виділяє в провіднику таку саму кількість теплоти, що і змінний струм за той же час. Воно визначається за формулою:

Ефективні значення напруги і сили струму

Діюче значення напруги визначається аналогічно:

Ефективні значення напруги і сили струму

Потужність, яка визначається з використанням діючих значень сили струму і напруги Р = IU, дорівнює середньої потужності змінного струму при збігу фаз коливань струму та напруги:

Ефективні значення напруги і сили струму

Останню визначають усередненням миттєвої потужності за період коливань:

Ефективні значення напруги і сили струму


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Ефективні значення напруги і сили струму