Едгар Аллан По. Золотий жук. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. Оповідач і розповідач

Мета: завершити аналітичне дослідження тексту повісті “Золотий жук” Едгара Аллана По, здійснивши пообразний аналіз системи образів твору з урахуванням специфіки жанру детективу; схарактеризувати Леграна, Джупітера й оповідача, розкрити секрет успіху головного героя-інтелектуала; з ‘‎ясувати сутність провідної ідеї повісті; розвивати навички порівняння персонажів, вміння узагальнювати й систематизувати опрацьований матеріал, робити висновки; сприяти формуванню кращих моральних якостей учнів.

Обладнання: фрагменти художнього фільму “Золотий жук” (Франція, 1981).

Читання є одним із способів мислення розумом іншої людини,

Це змушує вас розвивати ваш власний розум.

Чарльз Скрібнер молодший

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

– Назвіть персонажів твору. Як ви думаєте, чому їх так мало?

– Скільки оповідачів у творі? Поясніть, чому Едгар По передає право оповіді Леграну після того, як скарби було знайдено.

– Знайдіть у тексті опис зовнішності персонажів. Чому ви не змогли цього зробити? На чому зосереджує автор свою увагу, створюючи персонажів повісті? Чому художній прийом “точка зору” є одним із ключових у створенні системи образів?

– Як уже було зазначено, ми отримуємо уявлення про героїв твору за їхніми думками, вчинками з різних точок зору. Розкажіть про перебіг подій від імені кожного персонажа твору.

– У чому полягає композиційна особливість повісті “Золотий жук”? (Твір має дві сюжетні лінії

– Яке місце в системі образів повісті “Золотий жук” належить Леграну? Аргументуйте.

III. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Дослідження в просторі означеної теми уроку

Робота в динамічних групах

(Примітка: переказ у всіх випадках має йти від першої особи.)

Завдання: І група – стисло переказати перебіг подій від імені Леграна.

– Наскільки, по-вашому, учням І динамічної групи вдалося передати сутність образу Леграна під час розповіді подій від його імені?

Фронтальна бесіда в просторі образу Вільяма Леграна (проводиться після звіту І динамічної групи)

– Доведіть, що розповідь Леграна після знайдення скарбу має всі композиційні ознаки самостійного тексту. Що саме в розповіді Леграна є кульмінацією?

– Розкажіть, чому Легран відлюдно живе на Салівеновому острові?

– Поясніть, чому Легран не розказав про пергамент ні Джупітеру, ні оповідачеві?

– Які риси вдачі персонажа допомагали йому вести розслідування?

– Які риси характеру Леграна змусили друзів непокоїтися про стан його здоров’‎я?

– Які запитання все ж залишилися в оповідача після того, як Легран розкрив свої карти? Чим були містифікації Леграна з жуком? Як це характеризує головного героя?

– Наведіть цитатні характеристики Леграна.

– Чиїми очима читач бачить Леграна? Чому Едгар Аллан По показує головного героя повісті то з точки зору оповідача, то з позиції Джупітера?

– Як, по-вашому, Легран ставився до Джупітера та оповідача? Наведіть приклади з тексту. Чи хотіли б ви, щоб ваш друг був схожий на Леграна? Чи можна вважати ставлення головного героя до Джупітера зневажливим? Який сенс мають епізоди з бажанням негра побити “масу Віла” та лайка Леграном Джупітера за помилку у визначенні напряму “ліворуч-праворуч”?

– Користуючись інтерактивним прийомом “Сонечко”, визначте головні риси характеру Вільяма Леграна. Поясніть, чому саме він є головним героєм у системі образів повісті “Золотий жук”.

Едгар Аллан По. Золотий жук. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. Оповідач і розповідач

(Риси вдачі й характеру Вільяма Леграна: “походив з давнього гугенотського роду і колись був маєтний”, розумний, інтелектуал, начитаний, освічений, людина з різнобічними інтересами (від захоплення ентомологією до розгадування шифрів), відлюдник, доволі замкнений в собі, мовчун, меланхолік, містифікатор, наполегливий у досягненні мети, логік, фантазер, романтик, мізантроп, запальний, цілеспрямований, уважний, нестабільний, стриманий, розважливий, непередбачуваний, дивак, оточуючі сприймають його як божевільного, людина, що втратила свої статки, людина, наділена “лихим гумором”.)

Словникова робота

Меланхолік (грец. мелена холе, “чорна жовч”) – темперамент у класифікації Гіппократа. Люди з таким типом нервової системи характеризуються боязкістю, замкненістю, надмірною чутливістю, схильні перебільшувати труднощі. Меланхолікам властива стриманість, приглушеність моторики та мовлення, але вони мають тонку душевну організацію, часто виражають себе у мистецтві. Понад усе меланхоліки цінують здоров’я, моральне обличчя, родинний статус. Потребують непорушних звичних стереотипів, любові, віри, роботи. Схильні до ідеалів та ідеалізації. Дуже романтичні. У меланхоліка можуть розвинутися такі негативні риси, як підвищена, аж до хворобливості, емоційна вразливість, замкненість, відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань за таких життєвих обставин, які на це не заслуговують.

(Видатні меланхоліки: французький філософ Рене Декарт, англієць Чарльз Дарвін, український письменник Микола Васильович Гоголь, польський композитор Фредерік Шопен, російський композитор Петро Ілліч Чайковський. Вони зуміли здолати недоліки такого темпераменту і творчо використали пере-ваги: високу чутливість нервової системи, тонку реакцію на щонайменші відтінки відчуттів, глибокі емоційні переживання, що відрізняються великою стійкістю.)

Мізантроп – (гр., людиноненависник) людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить, цурається їх; відлюдок, людиноненависник, нелюд, гаспид.

Містифікатор – людина, котра займається містифікаціями.

Містифікація – вигадка, витівка з метою ввести кого-небудь (читачів, публіку тощо) в оману жартома або зі злісним наміром.

– Обізнаність у яких науках допомагає Леграну досягти поставленої мети? (Знання з англійської мови, крім того, згадується, що він знає французьку та іспанську; з математики, логіки, хімії, історії, географії, фольклору (легенди про піратів) тощо.)

– Визначте позитивні й негативні характеристики персонажа. Поміркуйте, чому Едгар По не ідеалізує свого головного героя.

– З усіх характеристик Леграна виокремте п’‎ять, які, на вашу думку, допомогли йому знайти скарб пірата Кіда. Поясніть свій вибір.

– Видатний французький поет, дослідник творчості Едгара Аллана По Шарль Бодлер так характеризував героїв творів По: “Його герой – людина з винятковими здібностями, розладнаними нервами, запальна воля якої кидає виклик усім перепонам; людина з поглядом, гострим, як меч, зверненим на предмети, котрі ростуть тому, що вона на них дивиться”. Як ви вважаєте, що із загальної характеристики героя творчості Едгара По стосується Вільяма Леграна? Аргументуйте, спираючись на текст.

– Що, по-вашому, утілює в собі образ Леграна згідно з авторським задумом? (“…Хоча в оповіданні “Золотий жук” ідеться про пошуки скарбів, та все ж таки у творі утверджується не сила золота, а сила людської думки, багатство творчої уяви й розуму, завдяки яким герой розгадав таємницю та знайшов сховок…. Герой оповідання Е. По наділений великими інтелектуальними здібностями, що дає йому можливість подолати важкі обставини й бідність. В образі Леграна втілено американську мрію – утвердження особистості в житті за рахунок власних сил, енергії і розумових можливостей.” )

Секрет успіху Леграна

Особисті якості

Знання

Вміння

Цілеспрямованість, спостережливість, кмітливість, допитливість, уважність

З хімії, фольклору, англійської мови, географії, історії

Логічно мислити, фантазувати, розгадувати криптограми

II група – стисло переказати перебіг подій від імені Джупітера

Фронтальна бесіда в просторі образу Джупітера

– Чому, по-вашому, розповідь Джупітера значно коротша за розповідь Леграна?

– Визначте місце Джупітера в системі образів повісті “Золотий жук”. Поміркуйте, що втратилося б у повісті “Золотий жук”, якби серед персонажів не було Джупітера.

– Наскільки, на ваш погляд, учням II динамічної групи вдалося передати сутність характеру персонажа в його розповіді про перебіг подій?

– Поясніть, що чи хто є центром розповіді Джупітера. Чому?

– Чому негр Джупітер, отримавши свободу, залишився з Вільямом Леграном? Чи можна стосунки “Легран – Джупітер” вважати стосунками “хазяїн – раб”? Чому ви так вважаєте? Наведіть приклади з тексту.

– Назвіть головні характеристики Джупітера, використавши цитатний матеріал, підготовлений вдома. (Риси вдачі й характеру Джупітера: відданий, добрий, турботливий, наївний, неосвічений, багато речей сприймає примітивно, людина обов’‎язку, затятий на своєму, самовіддано любить Леграна, впертий, гарний виконавець доручень, шульга.)

– Які риси Джупітера вам найбільше подобаються? Аргументуйте.

– Які риси вдачі Джупітера створюють атмосферу комічного у тексті? Це зменшує напругу чи її підсилює? Поясніть.

III група – стисло переказати перебіг подій від імені оповідача, друга Леграна.

Фронтальна бесіда в просторі образу оповідача

– Чому розповідь оповідача є найдовшою?

– Чого в ній, по-вашому, бракує порівняно з розповідями Леграна й Джупітера?

– Спробуйте створити словесний портрет оповідача. На чому грунтується ваше враження про персонаж?

– Схарактеризуйте стосунки оповідача з іншими героями тексту. Поясніть, на чому, по-вашому, базується дружба між оповідачем і Леграном.

– Чому оповідач, як і Джупітер, спочатку не розуміє причин дивної поведінки Леграна?

– Поміркуйте, чому саме оповідач стає хронікером подій, а не Джупітер.

– Визначте риси характеру цього персонажа. (Оповідач: розумна, освічена людина, але не інтелектуал, цінує дружбу, турботливий, спостережливий, тактовний, стриманий, наділений творчим талантом оповідача, готовий завжди підтримати друга.)

– Схарактеризуйте оповідача як безпосереднього учасника подій. Визначте риси вдачі персонажа, які дозволяють йому бути оповідачем.

– Який нюанс в оповідь уведений Едгаром По в зв’‎язку з розповіддю про події від імені їх очевидця й учасника?

– Визначте місце оповідача в системі образів повісті “Золотий жук”.

V. Рефлексія

Бесіда.

– Які точки зору на події, пов’‎язані з пошуками розгадки, представляють герої оповідання відповідно до жанру детективу? За яких обставин і чому змінюються їхні думки впродовж твору?

– В епіграфі повісті наголошено на тому, що “усі помиляються”. Хто і коли у творі помиляється? Визначте та схарактеризуйте помилки, яких припустилися Легран, Джупітер та оповідач.

– Латиною слово “жук” означає “людська голова”. Згідно з цим тлумаченням спробуйте визначити смислове навантаження назви повісті Едгара Аллана По “Золотий жук”. Якому героєві твору пасувало б визначення “золота голова”?

– Едгар По називав свої твори, які згодом увійшли в світову літературу як детективи, раціоналіями (від лат. розум). Поміркуйте, чому він їх так називав.

– Доведіть, що повість Едгара По “Золотий жук” – це літературний гімн можливостям людського розуму та силі волі.

Цікаво знати, що:

У 1907 році у Франції було створено короткометражний фантастичний фільм “Золотий жук” (тривалість – 2 хв. 38 сек.). Режисери Фернан Зекк та Сегундо де Шимон. За сюжетом, вчений зловив золотого жука, який став причиною його власної загибелі.

З 1964 року Шведським інститутом кінематографії щосічня вручається національна винагорода “Золотий жук” (швец. Guldbagge)

VI. Домашнє завдання

Прочитати С. 199-201, оповідання шерлока Холмса “Пістрява стрічка”; підготувати повідомлення про цікаві факти із життя письменника*.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Едгар Аллан По. Золотий жук. Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. Оповідач і розповідач