Джордж Байрон. Українська тема в поемі Мазепа. Специфіка зображення образу гетьмана у творі

Мета: ознайомити учнів з історією створення поеми Байрона “Мазепа”, визначити її місце в творчому доробку поета; розкрити причини зацікавлення Байрона українською тематикою; розкрити особливості створення образу Мазепи в обрамленні; розвивати аналітико-інтерпретаційні компетенції учнів; сприяти формуванню загальної культури.

Обладнання: відео “Гетьман Іван Мазепа”, портрет письменника, ілюстрації до поеми.

І сам, як дуб той віковий. Джордж Байрон. “Мазепа”

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

III. З’‎ясування історії створення Байроном поеми “Мазепа”

Повідомлення про реалізацію задуму Байрона щодо використання української тематики у написанні поеми “Мазепа”

Основа та історія створення Поема “Мазепа” написана Байроном під час його перебування в Італії, у Венеції та Равенні. Історичною основою поеми є постать видатного українського козацького гетьмана Івана Мазепи (1640-1709), що уславився своєю боротьбою за незалежність України і її відокремлення від Росії. З цією метою він склав договір з шведським королем Карлом XII (1682-1718), який воював з Росією. Під час Полтавської битви в 1709 році війська Петра І розгромили шведську армію, і Карл XII та Мазепа змушені були рятуватися втечею. Відомості про українського ватажка Байрон узяв із праці Вольтера “Історія Карла XII” (1731), яка була надзвичайно популярною в Європі (лише у XVIII столітті вона була перекладена багатьма мовами та витримала 114 видань). У п’‎ятому розділі Вольтер, звертаючись до подій російсько – шведської війни, характеризує Україну як “країну, що завжди прагнула свободи й наполегливо боролася за її здобуття”. Пишучи про історичні заслуги Мазепи як гетьмана України і союзника Карла XII, Вольтер також розповів про одну незвичайну пригоду, що сталася з Мазепою в його юності. Він “виховувався як паж польського короля Яна Казимира, при дворі якого набув певної обізнаності в красному письменстві. Коли було викрито любовний зв’‎язок, що він мав з дружиною одного польського магната, розлючений чоловік звелів прив’‎язати його, зовсім голого, до дикого коня і відпустити в такому стані на всі чотири сторони. Кінь, приведений з України, примчав туди Мазепу, напівмертвого від утоми й голоду. Місцеві селяни виходили його. Він довго лишався серед них і через певний час відзначився в багатьох походах проти татар. Вищість в освіті забезпечила йому велику повагу серед козаків; його репутація, що зростала з кожним днем, спонукала царя призначити Мазепу гетьманом”.

Ця легенда зародилася в Польщі й існувала в кількох версіях. Найвідоміша з них подається в мемуарах польського літератора XVII століття Я. Пассека, де розповідається, що Мазепа, перебуваючи в своєму маєтку на Волині, був викритий у любовному зв’‎язку з дружиною одного польського шляхтича та покараний ним. Його прив’‎язали до коня й випустили в поле. Але це був не дикий кінь, а кінь самого Мазепи, і поніс він його не за сотні кілометрів, а в його ж маєток, розташований неподалік. Вольтер, за словами Д. Наливайка, “вмістив цю історію в своїй книжці, внісши доповнення, яке виявилося істотним і провокаційним: про дикого коня, який примчав прив’‎язаного Мазепу за кілька днів на береги Дніпра. Це доповнення зробило банальну історію із життя молодого Мазепи неймовірною, фантастичною і воднораз перевело її із сфери побутової у сферу міфо-поетичну. Цей міфо-поетичний потенціал, що з’явився у розповіді Вольтера, блискуче реалізував уже в добу романтизму Байрон – у поемі “Мазепа”.

Мазепа чудово підходив на роль романтичного героя байронічного типу і захопив уяву Байрона, як і багатьох інших митців-романтиків. Як зазначив польський дослідник Я. Островський, “його історія, заснована на екзотичних реаліях, містила сюжет нещасливого кохання і жорстокої кари. Нескінченний галоп коня (мотив, що сам по собі дуже впливав на романтичну уяву) є водночас і знаряддям долі, яка готувала Мазепу до великих політичних звершень. Навіть остаточна поразка гетьмана приносить йому додатковий німб мучеництва”. Усі ці деталі злилися в символічний зміст, що легко переростав у міф, романтичну легенду. До того ж Байрон вбачав в історії Мазепи й певні аналогії з власним життєвим досвідом: перебуваючи в Італії, він таємно зустрічався з дружиною старого графа Гвічіолі юною Терезою. Збіг імені його коханої та коханки Мазепи також викликали певні символічні асоціації у Байрона.

IV. Аналітичне дослідження жанрово-композиційних особливостей поеми Байрона “Мазепа”

– Як ви думаєте, чому постать гетьмана Мазепи привернула увагу Байрона? (Сильний бунтарський життєздатний характер, що відповідав типу романтичного героя, привабив Байрона в образі Мазепи. В інтерпретації Байрона перед читачем постає специфічний байронічний герой: це бунтар, “шляхетний злочинець”, який кидає виклик суспільству, його законам та моральним нормам і зазнає покарання. Сюжетна ситуація, закладена в основу любовної історії Мазепи, аналогічна ситуаціям, що розгортаються у “східних поемах” Байрона: герой кохає жінку, яка належить деспотичному чоловікові, і, ставши жертвою брутального насилля, скривджений та ображений до глибини душі, стає месником.)

– Визначте тему поеми “Мазепа”. (Тема твору: зображення втечі Карла XII та гетьмана Мазепи з рештками армії, розбитої Петром І під Полтавою. Під час відпочинку Мазепа розповідає випадок зі свого життя, що стався з ним у юності, 50 років тому.)

– Яку грань особистості Івана Мазепи використав Байрон в своєму творі – людини чи козака й державного діяча? Як видатному поету-романтику вдалося поєднати ці дві грані життя й діяльності Мазепи? (Використавши жанр романтичної поеми, досить великого поетичного твору, Байрон зумів поєднати в ньому епічне й ліричне начало, тим самим розкривши різні грані особистості Мазепи – як козацького ватажка й воїна та закоханого романтичного юнака.)

– Яким чином задуму Байрона слугувала композиція твору? (Поема складається з двадцяти невеличких розділів. Розділи 1-3 і частина 4-го – це розповідь про нищівну поразку, якої зазнали шведи під час Полтавської битви. Невеличкий загін, в якому перебувають Карл XII і Мазепа, рятуються від переслідування ворогів. Старий гетьман постає перед читачем, з точки зору автора, як кремезний і витривалий, зморений у тяжкому поході, він перш за все під час перепочинку доглядає за своїм вірним конем та чистить зброю. Поранений Карл зацікавився тією турботою, яку проявив гетьман до коня. Мазепа задовольняє цікавість короля і розповідає історію зі свого життя, пов’‎язану з конем. Сповідь Мазепи вписана за композиційним принципом твору з обрамленням. Тепер сам герой стає оповідачем. Й до середини XX розділу – тобто весь основний текст поеми – це дивовижно відверта, сповнена переживань і почуттів сповідь головного героя про його юнацьке кохання. Завершує твір розповідь, у якій старий Мазепа розмірковує про невідворотність долі в житті людини.)

Аналіз розділів поеми “Мазепа” Джорджа Гордона Ноела Байрона.

А) виразне читання І-ІV розділів поеми до слів “Для цього я вернутись рад Дак років з п’ятдесят назад…”

– Поясніть, яким історичним подіям відповідають рядки початку поеми Байрона “Мазепа”: “В жахливий день біля Полтави/ Од шведів щастя утекло”. Використовуйте для аргументації “Коментарі й пояснення” після тексту перекладу поеми українською мовою Дмитром Загулом.

– Який сенс, по-вашому, мають слова: “Військова міць, воєнна слава./ Така ж, як ми, її раби, – /Майнула до царя, лукава” – у міркуваннях автора про невідворотність долі як для пересічної людини, так і сильних цього світу. Чому Байрон ставить поряд постаті двох талановитих воєначальників, що мріяли про всесвітнє панування, – Карла ХІІ і Наполеона? Як це пов’‎язано з концепцією “сильної особистості” в романтизмі?

– Як ви думаєте, чому поему про Мазепу Байрон розпочинає зображенням втечі Карла XII та рештків його війська? Виразно прочитайте другий розділ поеми. Схарактеризуйте за цим уривком образ Карла. Чи можна його вважати романтичним героєм? Аргументуйте свої відповіді.

– Схарактеризуйте оточення короля Карла. Визначте за текстом, у якому стані перебувають шведські воєначальники.

– Виразно прочитайте фрагмент тексту від слів “А поруч, в лицарській юрбі,/ Де звісив дуб гілля дебеле,/ Мазепа стомлений собі/ 3 трави тверду постелю стеле” до слів: “І з Карлом і всіма з почоту/Гостинно поділився він/ 3 такою ж гідністю достоту,/Як на бенкеті дворянин”. Складіть план дій Мазепи. Поясніть, чому він спочатку піклується про коня, чистить зброю, а потім вже турбується про себе. Про що в особистості Мазепи свідчить вибір клички коня – Буцефалос? (Вибір клички коня свідчить про амбітність та освіченість Мазепи. Він знає історію Стародавньої Греції й, вірогідно, серед його кумирів видатний полководець древності Олександр Македонський.) Виділіть з цього фрагменту ключові слова до характеристики Мазепи, прокоментуйте їх. Спробуйте скласти за цим уривком словесний портрет Мазепи. Це буде портрет людини чи воїна? Наведіть аргументи.

– Як ви думаєте, чому на початку твору Мазепа постає у сімдесятирічному віці? Чому Байрон не відразу розпочинає розповідь про його юнацьку пригоду?

– Як характеризують Мазепу слова Карла “У всіх із нашого гуртка /Відважний дух, тверда рука, /Та хто в цей час маршів, боїв/ Балакав менше й більш зробив,/Ніж ти, Мазепо?”?

– Чому король сприймає Мазепу і його коня як неподільну пару й порівнює їх з Олександром Македонським та його легендарним конем Буцефалом?

– Прочитайте в особах діалог між Карлом XII і Мазепою з четвертого розділу поеми. Спробуйте передати інтонаційно повагу короля до Мазепи. Поміркуйте, чому Мазепа не хоче згадувати, як він навчався верхової їзди?

– Визначте роль діалогу Карла й Мазепи для переходу від обрамлення до основної частини. Навіщо, по-вашому, Байрон змінює оповідь від третьої особи на розповідь від першої особи?

– Зробіть стислий висновок про образ Мазепи, який постає перед нами в обрамленні. Яких рис у ньому більше – романтичних чи реалістичних? Наведіть аргументи.

– Поясніть, чому в основній частині поеми “Мазепа” говорить сам герой? Визначте головні теми його сповіді.

Розділ 4: розповідь Мазепи про свою службу в польського короля Яна-Казимира; розділи 4-8: розповідь головного героя про польського магната та його юну дружину, опис стосунків між Терезою та молодим Мазепою, викриття шпигунами графа таємного зв’‎язку коханців;

Розділ 9: покарання коханців, Мазепу віддають на волю дикого коня; розділ 10: розповідь Мазепи про помсту воєводі;

Розділи 11-18: опис шаленого бігу дикого коня та страждань і очікування смерті Мазепою;

Розділ 19-20: Мазепу рятують українські козаки і згодом він стає їхнім гетьманом; заключна частина 20-го розділу: міркування Мазепи про долю.)

– Виразно прочитайте фрагмент поеми від слів: “Для цього я вернутись рад/ Так років з п’ятдесят назад./ Мені двадцятий рік минав…” до слів: “Колись і я там віршу склав/ І підписав – “сумний Терсіт”. Поясніть, чому, говорячи про польського короля Яна – Казимира, Мазепа, до якого тепер перейшла оповідь, наголошує, звертаючись до Карла XII, “він зовсім був не пара вам”?

– Як ви думаєте, чому розповідач спочатку говорить про польського короля, графа – воєводу, його молоду дружину, а потім вже про себе?

– Схарактеризуйте стосунки між старим магнатом та його дружиною. Що понад усе впадає у вічі в образі воєводи? Яким чином юна дружина графа тамувала “свою нудьгу і графів гніт”?

– Доведіть, спираючись на текст, що Мазепа був кращим серед кращих у колі варшавської аристократичної молоді. Наведіть аргументи на захист думки, що в образі молодого Мазепи представлений взірець романтичного героя.

– Розкажіть про розвиток стосунків між молодим Мазепою та Терезою, дружиною графа. Яку роль у цьому відіграло великосвітське товариство? (Юний освічений красень розбив серце не одної жінки. Але його увагу привернула прекрасна Тереза, що була дружиною польського графа. Зображуючи кохану Мазепи, Байрон використовує світлі ідеалізовані характеристики. Зворушлива трагічна історія їхнього кохання – це піднесена романтична історія, з тих, що залишають у душі слід на все життя.

Світські гульвіси сприяють зближенню Мазепи й Терези: “Аж доки нас удвох звели…”.)

– Виразно прочитайте портрет Терези, що звучить в устах Мазепи. Доведіть, що ми її бачимо очима безмежно закоханої людини. Які художні засоби для створення образу Терези застосував Байрон?

– Доведіть текстом поеми, що це не була любовна гра двох знудьгованих аристократів, а це було справжнє кохання. (“Кохав я і коханим був…”)

– Знайдіть у тексті слова, що розкривають силу почуття юного Мазепи.

(“Я всю віддав би Україну,

Щоб пережить таку хвилину

І знову тільки пажем буть –

Отим щасливим паничем

Із ніжним серцем та з мечем,

Без скарбу – крім дарів природи:

Здоров’я, юності та вроди…” (…)

“…я вжиття віддав,

Щоб перед небом і землею

Я міг назвать її моєю…”)

– Чому щастя закоханих було таким крихким?

– Чим закінчилися стосунки молодого Мазепи й Терези? (“І нас двоїх одної ночі/Схопила зграя шпигунів…”)

– Схарактеризуйте, спираючись на текст, міру гніву графа та трагізм становища таємних закоханих. Кого Мазепа вважає головним у розлуці з коханою? (“Скорився долі… і юрба Мене у двір поволочила.

Яка Терезина судьба,

Не скажу вам – не знаю й сам.

Отак нас доля розлучила!”)

– Прочитайте фрагмент тексту, в якому йдеться про покарання Мазепи воєводою (розділ IX). (Ославлений граф вигадує варварське покарання для Мазепи. Прив’‎язаний до спини коня, він приречений на мученицьку смерть.)

– Як ви думаєте, чому герой так детально описує дикого коня?

– Розкажіть про помсту Мазепи польському графу, підтвердьте цитатами з розділу X. Доведіть, що мотив помсти є одним із головних у сповіді Мазепи.

– Визначте композиційну роль 9-20 розділів поеми. (Розділи 9-20 стають кульмінацією в розповіді старого Мазепи, чия пам’‎ять півстоліття зберігала романтичне випробування його юності.)

– Зробіть висновок, чому в основній частині поеми “Мазепа” цілих вісім розділів (1118) присвячено розповіді головного героя про його шлях в Україну на спині дикого коня. (По-перше, розповідаючи про свою страшну мандрівку на спині дикого коня, Мазепа дає відповідь Карлу XII на запитання, де він вчився верхової їзди; проте головною у цьому детальному описі шаленого бігу дикої тварини з прив’‎язаною до її спини приреченою на смерть людиною є розповідь про страшні фізичні й моральні випробування головного героя та його дивовижний стоїцизм, незламність людини та дивовижні повороти долі тих, кому судилося стати титанами духу.)

Перегляд репродукцій картин “Мазепа на коні”.

– Поясніть, чому немає одностайності мистецтвознавців у сприйнятті портретів гетьмана Мазепи?

– Розкрийте символічне значення шаленого бігу дикого коня та його загибелі. (Декілька днів без перепочинку і їжі мчить героя дикий кінь, не розбираючи дороги. Головне ідейно-художнє навантаження мають саме ті сцени, що зображують стрімкий біг коня та страждання головного героя. Описуючи шалений галоп коня, Байрон розгортає перед читачем неозорі картини диких лісів і степів України. Поет порівнює невтомний рух прекрасної неприборканої тварини з гірським потоком, з блискавкою, з північним сяйвом, розбурханим морем, метеором. Й на тлі невпинного бігу коня страждання героя набувають дійсно романтичного мученицького змісту. В цей момент Мазепа приречений на смерть, здавалося, ніщо вже не може його врятувати. Почуття героя, як і біг коня, передано у внутрішній динаміці: герой ніби проходить усіма колами пекла – його страждання коливаються між початковою надією на можливе звільнення та повною зневірою, відчаєм, очікуванням смерті як єдино можливим позбавленням від страшних катувань. Але не тільки сили людини майже вичерпані, не витримує дикого бігу й кінь. Він падає мертвий. Проте це не полегшує становища Мазепи, адже він прив’‎язаний намертво до коня. Тепер лише справу часу, коли йому прийняти смерть.)

– Розкажіть про порятунок Мазепи. Як сам герой сприйняв цей новий поворот долі? (Доля прихильна до героя: йому судилося довге життя, сповнене тривог, ратних і державницьких справ, великої слави і пам’‎яті в віках. Опритомнівши, Мазепа зрозумів, що врятований. На допомогу йому прийшли українські козаки.

“Безумний, що в гніві палкому

Помстивсь так люто на мені

І в’‎язня голого із дому

В пустиню вигнав на коні,

Він путь поклав мені до трону.

Хіба ж ту долю нам збагнуть?”)

– Схарактеризуйте роль XX розділу як другої частини обрамлення. Яким чином Байрон надає цьому фрагменту філософського, загальнолюдського звучання? (Розділ XX – це другий фрагмент обрамлення: Мазепа скінчив свою повість. Захоплений і розчулений його історією, заснув поранений Карл. Тоді нарешті й сам Мазепа ліг спочивати, маючи надію, що вранці їх загін знайде порятунок на турецькому березі. Але головне смислове навантаження цієї частини поеми полягає у втіленні ще одного провідного мотиву твору, який постає перед читачем у міркуваннях Мазепи про невідворотність долі. Тоді усі страждання й випробування головного героя, крізь які він пройшов у юності, сприймаються як тернистий шлях до слави й влади, до місії народного ватажка й, до певної міри, осмислюються як виправдані, тому що в них гартувалася непохитна воля й виважена мудрість майбутнього державця.)

Прослуховування етюду “Мазепа” Ф, Ліста.

– Які почуття виникли у вас під час прослуховування твору?

– Яким ви уявили гетьмана Мазепу?

V. Рефлексія

Робота з епіграфом. Виразно прочитайте слова з поеми Байрона “Мазепа”, узяті за епіграф до нашого уроку. Поміркуйте, чому саме вони обрані лейтмотивом нашої сьогоднішньої розмови?

– Чи можна образ Івана Мазепи, створений Байроном, вважати одним із “вічних образів” світової літератури? Наведіть аргументи.

Метод “Кроссенс”.

Джордж Байрон. Українська тема в поемі Мазепа. Специфіка зображення образу гетьмана у творі

1 – Джордж Гордон Байрон

2 – англійський письменник ХІХ століття

3 – зацікавився таємничою постаттю українського гетьмана Мазепи і в 1831 році створив однойменну поему.

4 – Відомості про українського гетьмана Байрон узяв із праці Вольтера “Історія Карла ХІІ”, яка була надзвичайна популярною у Європі. Мазепа чудово підходив на роль романтичного героя байронічного типу і захопив уяву поета.

5 – У поемі описані події російсько-шведської війни, а саме 1709 рік, коли під Полтавою було розбито військо Карла ХІІ.

6 – Це були важкі часи для Карла ХІІ і Мазепи, коли вони із залишками війська змушені були просити захисток у султана.

7 – На чолі російського війська стояв цар Петро І.

8 – Поема побудована у формі розповіді-сповіді головного героя твору – старого гетьмана Мазепи про любовну пригоду, яка трапилася з ним дуже давно.

9 – Байрон називає Мазепу титаном, бо Мазепа так само як і Прометей терпів муки, які відчув під час смертоносної поїздки, йому притаманний дух прометеївської непокори.

VI. Домашнє завдання:

Підготуватися до творчої роботи “Чи можна вважати Мазепу романтичним героєм?”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Джордж Байрон. Українська тема в поемі Мазепа. Специфіка зображення образу гетьмана у творі