Джонн Донн (1572-1631) – БАРОКО – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Джонн Донн (1572 1631)   БАРОКО   БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Джон Донн – англійський ноет снохи бароко, автор низки любовних віршів, елегій, сонетів, епіграм, а також релігійних проповідей.

У 1010 р. Джон Донн створив цикл віршів під назвою “Священні сонети”. Цим творам властива пристрасність і напруга почуття, яка була характерною для ранньої любовної лірики Донна, лише тепер його кохання звернене не до земної жінки, а до Бога. У “Священних сонетах” поет використав також досвід релігійної медитації, яку розробив і ввів у релігійну практику християнської церкви засновник ордену єзуїтів Ігнатій Лойола (1491-1556). Для того, хто практикував таку форму медитації, необхідно було відтворити у своїй уяві якусь сцену з Нового Заповіту, помістити себе серед дійових осіб, а потім проаналізувати свої переживання і зробити моральний урок. Іноді Донн у “Священних сонетах” використовує цю ж схему.

Окрім значної кількості проповідей, до прозових творів Донна належать також памфлети “Псевдомученик” (“Pseudo-martyr”, 1610), “Ігнатій і його конклав” (“Ignatius, His Conclave”, 1611) і трактат “Біатанатос” (“Biathanatos”, бл. 1611).

Донн вважається засновником школи “метафізичної поезії” в англійській.

Українською мовою окремі твори Донна переклали Д. Павличко, В. Коптілов, Л. Череватенко.

Із циклу “Священні сонети”

Сонет 19

Щоб мучить мене, крайнощі у всім

Зійшлися; я – клубок із протиріч;

В душі моїй зустрілись день і ніч;

Веселий щойно – враз стаю сумним,

Впадаю в гріх й розкаююсь у нім,

Любов кляну й хвалу їй шлю навстріч;

Вогонь я й лід, жену й тікаю пріч;

Німий в мольбі, великий у малім.

Я зневажав ще вчора небеса –

Молюсь сьогодні й Богові лещу,

А завтра вже від страху затремчу –

Й набожність потім знов моя згаса.

Коли тремтів від страху я – ті дні

Спасіння, може, принесуть мені.

Переклад Віктора Марача

Працюємо з текстом

1. Виразно прочитайте сонет Дж. Донна

2. Які думки і почуття навіяв вам сонет 19?

3. Визначте тему та ідею твору

4. За допомогою якого художнього засобу побудовано сонет?

5. Яким ви уявляєте ліричного героя твору сонету № 19 Дж. Донна?

6. Чому ліричний герой Дж. Донна називає себе “Я – клубок із протиріч”?

7. Який мотив звучить у сонеті 19 Дж. Донна? Над чим пропонує замислитись автор?

8. На які міркування про сенс життя налаштовує вас автор сонету?

Завдання за рівнями

І

1. Дайте визначення літературного терміну “бароко”.

2. Назвіть основних митців епохи бароко та їх твори.

3. Розкажіть про основні віхи життя і творчості Л. Гонгора-і-Арготе.

4. Що вам відомо про життя Дж. Донна?

II

1. Поясніть виникнення назви слова “бароко”

2. У чому особливість мислення людини епохи бароко?

3. Як ви розумієте поняття “гонгоризм”?

ІІІ

1. Спробуйте порівняти епоху Відродження та епоху бароко.

2. Доведіть, що сонет Дж. Донна – витвір епохи бароко.

IV

1. Поміркуйте, чим епоха бароко збагатила світову культуру.

2. Які почуття викликала у вас поезія доби бароко?

3. Чим збагатив вірш Гонгори “Галерник” ваші уявлення про епоху бароко?

Індивідуальне завдання

Створіть свій опорний образ-символ епохи бароко і зобразіть його за допомогою будь-якого жанру (вірш, малюнок, ліплення, аплікація тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Джонн Донн (1572-1631) – БАРОКО – БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ