Джерела формування оборотних коштів підприємства

Всі джерела оборотних коштів підприємства можна поділити на три великі групи:

Власні оборотні кошти – їх розмір підприємство встановлює самостійно. Це мінімальний розмір запасів і грошових коштів, достатній для нормального функціонування виробництва і збуту, своєчасних розрахунків з контрагентами.

Власні джерела формування оборотних коштів:

– статутний капітал;
– Додатковий капітал;
– Резервний капітал;
– фонди накопичення;
– резервні фонди;
– амортизаційні відрахування;
– нерозподілений прибуток;
– інше.

Важливі показник тут – власні оборотні кошти або, інакше, робочий капітал підприємства.

Власні оборотні кошти (working capital) – це величина, на яку оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов’язання.

Позикові оборотні кошти – покривають тимчасову додаткову потребу в оборотних коштах.
Як правило, запозиченим джерелом оборотних коштів тут виступають короткострокові банківські кредити і позики.

Залучені оборотні кошти – вони не належать підприємству, отримані ним з боку, але тимчасово використовуються в обороті.
Залучені джерела оборотних коштів: кредиторська заборгованість підприємства постачальникам, заборгованість по оплаті праці перед працівниками та ін.

Визначення потреби підприємства у власних оборотних коштах проводиться їм в процесі нормування.

При цьому розраховується норматив оборотних коштів по одному із спеціальних методів (метод прямого рахунку, аналітичний метод, коефіцієнтний метод).

Так визначається раціональний обсяг оборотних коштів використовуються у сфері виробництва та сфері обігу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Джерела формування оборотних коштів підприємства