Дружба – як скло: розіб’єш – не склеїш – ПРОЗОВІ ТВОРИ

Матеріал уроку. Василь Сухомлинський “Кінь утік…”.

Мета. Вчити орієнтуватись у структурі тексту, формувати уміння визначати головну думку, добирати заголовки; розвивати уважність, виховувати почуття товариськості.

Обладнання. Таблиця складів (додаток 1).

Хід уроку

І. Вдосконалення читацьких навичок.

1. Розпитування.

За складовою таблицею (додаток 1) читання складів із “є”, “я”, “ю”.

2. Читання прислів’їв на одному мовному видиху.

Людина без друзів, як дерево без коріння.

Птах сильний крильми, людина – друзями.

Дружба – як скло: розіб’єш – не склеїш.

– Спробуйте пояснити їх зміст.

– Якою темою їх можна об’єднати?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Як ви розумієте слово дружба?

– Якщо заглянути у тлумачний словник, то можна прочитати, що дружба – це добрі, приязні стосунки на основі взаємної прихильності і відданості.

– Чи маєте ви таку прихильну і віддану людину?

– Яким, по-вашому, повинен бути справжній друг?

– Сьогодні прочитаємо оповідання В. Сухомлинського “Кінь утік” і на прикладах його героїв спробуємо розібратися, що означає “дружба”.

III. Опрацювання оповідання В. Сухомлинського “Кінь утік…”.

1. Підготовка до самостійного читання.

Читання пірамідок слів “буксиром” за учителем.

Це

Дам

Кінь

Подив

Петрик

Віталик

Таємниця

Намалював

Вогнегривий

Розголошуєш

– Прочитайте найкоротше і найдовше слова; усі іменники, тоді – дієслова; слово, у якому ховається два інших.

2. Самостійне напівголосне чи мовчазне читання твору з наступним тестуванням.

Учитель читає завдання й варіанти відповідей. Учні на аркушах паперу записують букву, відповідь під якою вважають правильною.

Тест “Що з двох правильне?”

1. Петрик і Віталик були…

А) першокласниками;

Б) четвертокласниками.

2. На парту до Віталика впала…

А) записка;

Б) ручка.

3. Віталик про записку розповів…

А) товаришу Петрикові;

Б) учителеві.

4. Учитель…

А) сказав записку заховати і прочитати на перерві;

Б) забрав записку і прочитав.

5. На перерві Віталик підійшов до Петрика і сказав…

А) “Вибач мені”.

Б) “Давай коня”.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) б; 4) а; 5) б.

3. Повторне читання оповідання вголос.

– Чим був незадоволений Віталик?

4. Аналіз змісту з елементами вибіркового читання.

– Який урок тривав у класі? Доведіть свою думку словами з тексту.

– Поміркуйте, чому Віталик вирішив розповісти учителеві про записку.

– Як учитель оцінив вчинок Віталика? А однокласники? Прочитайте.

– Чи зумів оцінити свій вчинок Віталик? Про що свідчить відповідь Петрика?

– Про що примусило задуматись вас це оповідання?

– Які почуття вас охопили? Яке ваше ставлення до кожного з хлопчиків?

5. Читання в особах.

6. Робота з Ілюстрацією до оповідання.

– Розгляньте малюнок. Спробуйте розпізнати на малюнку дійових осіб твору. Доведіть свої твердження.

– Яка розмова відбувається між хлопцями?

7. Творче завдання.

– Перечитайте прислів’я, що опрацьовували на початку уроку. Яке з них могло б бути заголовком оповідання? Чому так думаєте?

8. Розвиток зв’язного мовлення.

– Придумайте кілька речень, які стали б кінцівкою цього твору.

9. Робота в зошиті (с. 48).

IV. Підсумок уроку.

– Поміркуйте, чого вчить вас це оповідання.

– Чи був Віталик справжні другом Петрикові? Чому?

– Прочитайте прислів’я (с. 116), роз’єднавши слова. Яке з них може бути як порада Віталику?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Дружба – як скло: розіб’єш – не склеїш – ПРОЗОВІ ТВОРИ