Другий закон Ньютона для систем матеріальних точок

Тіла, що утворюють механічну систему, можуть взаємодіяти як між собою, так і з тілами, що не належать даній системі. Відповідно до цього сили, що діють на тіла системи, можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми називаються сили, з якими на даний тіло впливають інші тіла системи; зовнішніми – сили, зумовлені впливом тіл, які не належать системі. У разі якщо зовнішні сили відсутні, система називається замкнутою або ізольованою.
У Всесвіті не може бути повністю ізольованих систем, оскільки всі тіла взаємодіють між собою. Проте за певних умов можна тіло вважати достатньою мірою ізольованим. Наприклад, матеріальне тіло в деякій області космічного простору, досить віддаленій від масивних космічних тіл, поводиться як ізольована система. В інших випадках рух системи в певних напрямках можна розглядати як рух замкнутої системи, хоча в цілому система не є такою.
Згідно з отриманим рівнянням, імпульс системи матеріальних точок може змінюватися тільки під дією зовнішніх сил. Внутрішні сили виключаються третім законом Ньютона, тому внутрішні сили не можуть змінити імпульс системи. Рівняння (2.9) є узагальненням рівняння руху для однієї матеріальної точки.
Таким чином, похідна за часом від імпульсу системи матеріальних точок дорівнює геометричній сумі всіх зовнішніх сил, що діють на систему.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Другий закон Ньютона для систем матеріальних точок