Драма

Драмою називають літературні твори, які оформилися приблизно на рубежі 17-18 століть в творах літераторів-просвітителів: у міщанській драмі Д. Дідро, Л. С. Мерсьє і Г. Е. Лессінга. До цього часу виділяли лише трагедії та комедії. Драму як самостійний жанр літератури ще не усвідомлювали. Драма – це зазвичай невелика п’єса, яка позначає конфлікт, який одержує в фіналі або трагічне, або комічне дозвіл.

Ознаки жанру

Жанр драми поєднав в собі ознаки трагедії і комедії. Драма – це щось середнє між ними. Центральної областю драми є приватне життя, але, на відміну від комедії, в драмі це життя не висміюється. З трагедією драма зближується тим, що її герой вступає в серйозний конфлікт з суспільством, але цей конфлікт не настільки напружений. На відміну від трагічного, характери героїв драми позбавлені тієї трагічної винятковості, який мають герої трагедії. Драматичний конфлікт, на відміну від трагічного, може бути дозволений.

Розвиток драми

Драма розвивалася поступово. Її розвиток виражалося в зміні характеру драматичного конфлікту. На початкових етапах виникнення драми в 18 столітті конфлікт вирішувався благополучно, але поступово трагічність і нерозв’язність конфлікту зростала. Уже в драмах А. Н. Островського ( “Безприданниця”), Г. Ібсена ( “Будівельник Сольнес”, “Гедда Габлер”), а також в драмах А. П. Чехова, Б. Шоу конфлікт не знаходив благополучного вирішення. З середини 20 століття до теперішнього часу домінує психологічна драма.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Драма