Довгострокова процентна ставка

Довгострокова процентна ставка – розмір відсотка, який стягується за договором довгострокового кредитування. Найбільш часто вона нараховується при несенні довгострокових боргових зобов’язань, при цьому сама ставка істотно перевищує відсотки, які виникають за короткостроковими зобов’язаннями. Довгострокова процентна ставка сприяє подорожчанню кредиту на тлі продовження терміну виплат запозиченого капіталу.

Будь ефективний і рентабельний бізнес будується на власному капіталі, однак в ряді випадків організації вдаються до довгостроковими позиками, які стають основним джерелом фінансування. Можливість довгострокового погашення позики – один з позитивних моментів подібного кредитування, проте банкам невигідно видавати довгострокові позики під мінімальний відсоток, тому висока процентна ставка виступає в цьому випадку інструментом компенсації і засобом страхування банківських ризиків.

Випадки нарахування довгострокових процентних ставок

Довгострокова ставка нараховується в ситуаціях, якщо термін кредитування за договором перевищує 12 місяців. До конкретних випадків нарахування довгостроковій процентної ставки відносять:

    Укладення довгострокових договорів кредитування з банком; Наявність інших довгострокових кредитів, а також боргових зобов’язань по податках; Виникнення боргових зобов’язань за емітованими облігаціями; Отримання фінансової допомоги на платній основі; Виникнення лізингових відносин фінансового характеру; Наявність прострочених кредитів, які можна погасити тільки при залученні чергового позикового капіталу.

Формування довгострокової процентної ставки

ФорФормування ірованіе процентної ставки в довгостроковому періоді грунтується на наступних факторах:

Розмір ставки в довгостроковому кредитуванні корелює з механізмами попиту і пропозиції на ринку кредитних продуктів. Тенденція попиту до зростання підвищує розмір ставки по всіх операціях в банківській сфері.

Розмір довгостроковій процентної ставки визначається терміном надання позики. Тривале вилучення коштів з обороту банку при довгостроковому кредитуванні пояснює підвищення ставки, так як комерційні банки підвищують власну рентабельність і ефективність за рахунок отримання високих відсотків всього кредитного періоду.

Високий показник довгострокової процентної ставки в чому формується при прагненні банківських систем застрахуватися від процентного ризику.

При оформленні довгострокової позики необхідно з’ясувати специфіку нарахування процентної ставки, оскільки вона може бути як фіксованою, так і плаваючою. Фіксована ставка за кредитами не змінюється протягом періоду дії договору кредитування, що дозволяє організації легше контролювати і управляти капіталом. При плаваючою довгостроковій процентної ставки виникає ризик підвищення відсотків під дією зовнішніх чинників (інфляції, падінні показників національної економіки та т. д.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Довгострокова процентна ставка