Досягнення науки в другій половині 20 – початку 21 століття

Генна інженерія

Величезних успіхів домоглися вчені-генетики, які зуміли виявити матеріальний носій спадковості ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти), що знаходиться в хромосомах. Структура молекули ДНК була розшифрована британськими біофізиками Ф. Криком і М. Вілкінсом спільно з американським біохіміком Дж. Уотсоном в 1953 р Вчені навчилися ділити ДНК на окремі гени і з’єднувати їх один з одним – були закладені основи генної інженерії. Радянський учений І. А. Рапопорт відкрив супермутагени – речовини, в десятки і сотні разів підвищують частоту виникнення мутацій у різних організмів. Це дозволило в наступні роки знайти методи штучного отримання мутацій і з їх допомогою створити цінні сорти рослин і штами мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків, амінокислот. На рубежі тисячоліть біологи навчилися конструювати штучні генетичні системи, втручатися в явища спадковості.

Відкриття медицини

Друга світова війна не відвернула уваги людства від пошуку нових ліків. Так, в 1943 р, американський учений Зельман Ваксман відкрив стрептоміцин – засіб проти сумнозвісної палички Коха (бактерій туберкульозу). Саме Ваксман в 1941 р назвав антибіотиками органічні речовини – ліки, що отримуються з організмів і здатні або знищувати мікроби, або перешкоджати їх росту. На рубежі 1950-1960-х рр. з’явився напівсинтетичний пеніцилін. Згодом число напівсинтетичних антибіотиків зросла ще більше. Ці медичні засоби зробили справжню революцію в лікуванні хвороб, розправившись зі страшними інфекціями. Медики активно застосовують електростимулятор серця (вперше використаний в 1952 р лікарем Цоллі), навчилися робити штучне шунтування серця і використовувати хіміотерапію для знищення ракових клітин. За допомогою інженерів були створені апарати штучних легенів, нирок і серця, нові операційні інструменти, в тому числі “атомний ніж” (концентрований пучок протонів) для лікування головного мозку і лазерні промені для лікування відшарування сітківки ока, придумана комп’ютерна томографія для обстеження внутрішніх органів. Активно розвивається трансплантаційна хірургія.

Розвиток фізики

Такого бурхливого розвитку фізики, як в довоєнний період, вже не було. Але багато нові відкриття вчені зробили і в цій науці. Вони зробили спроби порівняти швидкості поширення гравітаційного і електромагнітного взаємодії, які, згідно з ейнштейнівської теорії відносності, збігаються. У Європі був побудований Великий адронний коллайдер високих енергій, який повинен допомогти перевірити ряд фундаментальних фізичних і астрономічних теорій. На початку XXI ст. вчені Ед Фомалонт і Сергій Копєйкін, вимірявши швидкість поширення гравітації, зуміли підтвердити ряд тез теорії відносності. Одним з перспективних напрямків досліджень є вивчення питань пристрою речовини на субелементарних рівні.

Розвиток хімії

У другій половині XX в. хіміки подарували людству нові матеріали штучного походження – нейлон і кевлар. У сучасній хімії широко використовуються нові методи дослідження – рентгенівська, електронна та інфрачервона спектроскопія, магнетохімія і масспектрометр. Вони дозволяють уточнювати склад досліджуваних об’єктів, встановлювати найдрібніші деталі будови молекул, відстежувати перебіг складних хімічних процесів. З другої половини XX століття біохімія виходить на перші ролі в природознавстві.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Досягнення науки в другій половині 20 – початку 21 століття