Дослідження електорального ринку

Після визначення мети кампанії приступають до дослідження ринку, тобто виборчого округу. Фундаментальна характеристика маркетингового підходу до організації та проведення виборчої кампанії полягає в тому, що будь-які дії в її рамках повинні будуватися на достовірних даних. Дослідження електорального ринку передбачає:

(1) збір кількісної інформації – статистичні показники соціально-економічного та політичного становища в окрузі і в регіоні, чисельність можливих прихильників і їх соціально-групові характеристики, відомості про суперників, динаміка розподілу голосів на попередніх виборах і т. д.;

(2) збір якісної інформації – виявлення проблем, що тривожать громадян, і їх ієрархія; визначення ступеня довіри кандидату і його конкурентам; виявлення параметрів образу “ідеального” політика, а також електоральних переваг громадян та ін.

Весь необхідний обсяг інформації може бути отриманий різними методами, у тому числі шляхом аналізу статистичних даних, проведення опитувань, фокус-груп, здійснення спостереження, використання контент-аналізу та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Дослідження електорального ринку