Дослідницькі проекти в початковій школі: цілі, моделі, етапи

Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів є досить складною і в той же час серйозним завданням. Для повноцінної реалізації такої діяльності, педагог повинен володіти достатнім рівнем знань, володіти методами дослідження об’єктів живої природи, володіти бажанням поглиблено взаємодіяти з учнями в сфері конкретних наук.

Цілі і завдання дослідницьких проектів

Робота зі школярами молодшого віку, в рамках основ дослідницької роботи, сприяє досягненню важливих цілей освіти:

    Самостійне мислення. Рішення виникаючих проблем. При невеликому запасі знань. Набуття базових умінь прогнозування та досягнення особистих результатів в рамках обраних дисциплін.

Ставлячи перед учнями завдання, виконати дослідницький проект в початковій школі педагог сприяє виявленню та розвитку не тільки розумових, але і творчих здібностей своїх підопічних. Основне завдання педагога в цьому процесі – стимулювати дослідницьку активність, розвинути допитливість, прагнення до експерименту, самостійний пошук істини.

Для успішного виховання навичок дослідницької активності в учнях молодшої школи, спочатку необхідно сформувати в них ряд певних умінь:

    Визначення проблеми. Формулювання і постановка питань. Висування гіпотез. Дача поняттям вичерпних визначень. Класифікація за ознаками. Здійснення спостережень. Проведення експериментів. Формулювання висновків і умовиводів. Структурування видобутого матеріалу. Ведення полеміки з доповідачем в чемною і коректній формі. Аргументування і відстоювання висунутої гіпотези.

Щоб виявити із загальної маси учнів, свідомо бажаючих і схильних до дослідницької діяльності вихованців, проводиться анкетування та тестування. У процесі індивідуальної роботи з дитиною педагог допомагає йому вибрати напрямок дослідження і визначити коло проблем для вирішення.

Обставини, що сприяють успішній дослідницької діяльності учнів:

    Добровільність занять обраним видом діяльності. Добровільна постановка мети дослідження. Повна самостійність дитини в дослідницькій роботі. Грамотне керівництво учнівської дослідницької роботою з боку педагога. Шанобливе ставлення сім’ї та педагогічного складу до дослідницької діяльності учнів. Усвідомлення учнями значущості і корисності виконуваної діяльності.
Модель здійснення дослідницької діяльності в початкових класах

Виконання дослідницької роботи може бути представлено у вигляді трьох основних форматів:

    Індивідуальна робота. Вона може поділятися на окремі завдання в форматі доповідей, повідомлень, виготовлення наочних посібників і роботу з учнями за індивідуальною програмою з розробкою тем дослідницької діяльності, наданням консультаційної підтримки. Групове дослідження. Дана форма визначається дослідницькою діяльністю над спільними проектами в рамках групи учнів. Масова форма дослідницької діяльності. Включає в себе зустрічі з представниками наукового середовища, участь в наукових конференціях, походах.

Дослідницький проект з визначенням теми в початковій школі створює приклади наукової діяльності спрямованого характеру. Такі праці сприяють вихованню в учнів відповідального ставлення до людей, навколишньому середовищу, здоров’ю та процесу освіти в цілому. Така діяльність вчить самостійно вибирати тематику дослідницьких робіт, проводити аналіз різноманітних інформаційних джерел.

Етапи дослідних робіт

Процес виконання учнівських дослідницьких робіт складається з декількох послідовних етапів:

    Виявлення вихованців мають бажання і можливість займатися дослідницькою діяльністю. Визначення теми, постановка завдань, фіксація наукових результатів. Індивідуальна робота наукового керівника з учнями. Оформлення учнем проведених наукових досліджень і їх рецензування. Участь в тематичних конференціях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дослідницькі проекти в початковій школі: цілі, моделі, етапи