Доручення на купівлю

Доручення на купівлю – вид документа, який оформлюється для придбання матеріалів або сировини, необхідного для виробництва товару.

Доручення на купівлю: особливості, зобов’язання сторін

Доручення на купівлю особенностіПорученіе на покупку покладає на сторони наступні зобов’язання:

– повірений (виконавець, поручитель) бере зобов’язання по вивченню особливостей ринку, аналізу асортименту товару, що підлягає купівлі, ведення переговорів з безпосередніми постачальниками. Перелік завдань повіреного може бути збільшений або скорочений за бажанням іншого боку;

– довіритель (замовник) зобов’язаний прийняти товар і здійснити оплату за виконану роботу. При наявності додаткових витрат з боку повіреного (в межах виконання умов договору) замовник повинен їх компенсувати.

Доручення на купівлю має такі особливості:

– підставою для виконання завдання є договір доручення. У документі прописуються функції, які повинен реалізувати повірений, термін, характер і обсяг здійснюваної операції;

– виконання доручення лягає на особу, прописане в договорі. Якщо зазначений в документі виконавець не здатний виконати поставлене завдання, то вона може перекладатися на третю особу (співвиконавця). Відповідальність за дії нового виконавця несе повірений;

– поручитель може обмежити можливість залучення співвиконавців, прописавши даний пункт в тілі договору;

– договір має довірчий характер, тому будь-яка зі сторін угоди може відмовитися від угоди. У разі односторонньої відмови друга сторона завчасно повинна інформувати про це партнера;

– учасники договору доручення повинні бути дієздатними;

– довіритель зобов’язується покривати всі витрати, що виникають в процесі реалізації доручення виконавцем;

– при укладанні угоди в усному вигляді доказом передачі повноважень може виступати довіреність, надана для виконання доручення;

– за фактом виконання завдання поручитель отримує винагороду (розмір може прописуватися в договорі). При відсутності таких даних оплата проводиться за ринковою ціною на аналогічні послуги;

– поручитель зобов’язується виконати поставлене завдання і передати результат роботи замовнику (довірителю). Це може бути товар, дивіденди, акції, валюта і так далі;

– доручення на купівлю може обумовлювати дії, які повинні виконуватися довіреною особою. Наприклад, у відання повіреного можуть передаватися всі справи – управління об’єктом, права ведення підприємницької діяльності і так далі;

– в договорі доручення на покупку обмовляється правовий статус учасників, термін дії угоди, порядок покриття витрат, розмір премії виконавця, порядок здійснення платежів, відповідальність кожної зі сторін, особливості вирішення спорів, форс-мажорні ситуації і так далі.

Доручення на покупку не рекомендується передавати:

– малознайомим особам;

– колишнім злочинцям;

– особам з недостатнім обсягом знань в конкретній галузі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Доручення на купівлю