Доповідь про забруднення Світового океану

В даний час найбільш актуальною темою є забруднення світового океану. В основному шкідливі речовини проходять через річки, які впадають в моря, а потім і в океан. В результаті світової океан стає місцем скидання сміття і отруйних речовин.

Найпоширенішими забруднювачами світового океану є нафтопродукти і нафту. Величезна кількість цих речовин потрапило в океани внаслідок аварійних ситуацій, незначні витоки з пробурених свердловин і промислових стоків.

Стічні води, як і нафту також відносяться до найбільш шкідливим відходів, що потрапляють в світовий океан. Якщо в малих кількостях вони можуть бути корисними для добрива і збагачення води, що сприяють росту рослин і риб, то в великих вони руйнують цілі екосистеми.

Різні метали та хімікати приносять значної шкоди живим організмам. Поліхлорбіфеніли, синтетичні поверхнево-активні речовини, канцерогенні речовини, поліциклічні ароматичні вуглеводні і важкі метали як ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь, миш’як, а також пестициди і побічні речовини при їх виробництві – надходять в океан через атмосферу і шляхом промислових стічних вод.

Близько десяти відсотків забруднюючих речовин в світовому океані складають відходи промисловості, будівельного сміття, бурового шлаку, вибухових і хімічних речовин, що скидаються для природної переробки. Подібний захід є крайнім, так як ця здатність має свої межі.

Скидання деякими промисловими виробництвами і електростанціями нагрітих стічних вод призводить до теплового забруднення вод світового океану. В результаті скидання нагрітих вод температура води піднімається на вісім градусів за Цельсієм. Водообмін поверхневих і донних шарів перешкоджає більш стійка температурна стратифікація.

Розчинність кисню починає зменшуватися, а його споживання збільшується, так як при підвищенні температури аеробні бактерії, що розкладають органічну речовину, стають більш активними.

Скупчення пластмасових відходів в світовому океані спостерігається на прибережних густонаселених зонах континентів. Вони утворюють особливі сміттєві плями. Їх небезпека обумовлюється тим, що вони не піддаються природного переробці і при попаданні в шлунок морських тварин призводить до їх смерті.

Можна зробити висновок, що забруднення світового океану та ефект впливу забруднюючих речовин на водне середовище проявляється в залежності від індивідуального, для популяції біоценотичного рівня, а їх тривалість призводить до спрощення екосистеми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Доповідь про забруднення Світового океану