Доповідь про галузі економіки

Жодне сучасне держава не може існувати без економіки. Тільки завдяки їй можна будувати і розвивати господарство країни, забезпечувати гідний рівень життя її громадян. Так само, як і в усьому світі, галузі економіки України, дозволяють зміцнювати країну, розширювати її сферу впливу на світовому ринку.

Що таке галузі економіки

Економіка – це мистецтво ведення домашнього господарства. Ще в давні часи наші предки розуміли, що господарство потрібно вести за певними правилами і законами – тільки тоді буде достаток і стабільність.

Наприклад, у великій родині хтось відповідає за прибирання, хтось – за покупки, хтось – за приготування їжі. У сім’ї, де кожен займається своєю справою і виконує його сумлінно, ніколи не буде ніяких проблем. Так само і з державою – щоб воно процвітало, необхідно розподіл економіки за галузями.

Галузь економіки – це сукупність підприємств, які виробляють однотипну продукцію або надають схожі послуги. До основних галузях відносять промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівлю.

Всі галузі економіки тісно пов’язані між собою. Наприклад, транспорт доставляє на будівництво матеріали, вироблені на фабриці. Або ж транспорт перевозить сільськогосподарську продукцію на підприємство для переробки, а потім готовий продукт розвозить по магазинах.

Галузі економіки

Кожна галузь має велике значення для економіки, і знаходиться в тісній взаємодії з іншими галузями. Всі галузі можна розділити на дві великі групи: галузі матеріального виробництва і галузі сфери послуг.

До галузей матеріального виробництва відносять:

    Промисловість. Це сукупність підприємств, зайнятих видобутком і переробкою природної сировини, виробництвом енергії, знарядь праці, різних товарів споживчого значення. Сільське господарство. Дана галузь забезпечує населення продуктами харчування, цінною сировиною для різних галузей промисловості. Сільське господарство добре розвинене практично у всіх країнах.

До галузей сфери послуг відносять:

    Будівництво. Основне завдання галузі – зведення всіляких будівель, будов і споруд. Транспорт. Одна з найважливіших галузей економіки, завдяки якій здійснюється перевезення вантажів і пасажирів як усередині країни, так і далеко за її межами. Торгівля. Здійснює купівлю-продаж, обмін товарів, а також всі пов’язані процеси: обслуговування покупців, доставку і зберігання товарів, підготовку їх до продажу.

Крім перерахованих основних галузей економіки, є й інші напрямки: зв’язок, житлово-комунальне господарство, банківський сектор, громадське харчування, наука та багато інших.

До завдань лісового господарства входить вивчення і облік лісів, їх охорона від пожеж, хвороб і шкідників, контроль за їх відтворенням і використанням, регулювання лісокористування.

Що ми дізналися?

При вивченні теми “Галузі економіки” за програмою 2-4 класу навколишнього світу ми дізналися, наскільки важливою є економіка для розвитку будь-якої держави. Ми з’ясували, що всі галузі економіки діляться на дві великі групи: галузі матеріального виробництва і сфери послуг. Також ми познайомилися з короткою характеристикою найголовніших галузей економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Доповідь про галузі економіки