Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Геймана “Кораліна”. Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору – Велика Британія – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання змісту повісті “Кораліна” Н. Геймана; навички сприймання інформації на слух; уміння визначати особливості авторського стилю та символіку, характеризувати образи героїв літературного твору; культуру мовлення; аналітичне мислення; любов до мистецтва; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати інформацію та презентувати її; уміння формулювати, висловлювати й обстоювати свою думку; здоров’язбережну: розуміння цінності життя й добрих родинних взаємин; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; читацькі інтереси; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: фантастика, іронія, гумор.

Обладнання: портрет Н. Геймана, видання його творів, ілюстрації до них, фрагменти мультфільму “Кораліна у Світі Кошмарів” (2009, реж. Ч. Г. Селік, США), медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Ніл Гейман ніколи б не був Нілом Гейманом, якби не створював жахливо чарівних світів, що завжди пропонують вибір та не пробачають помилок (якщо не хочеш, звісно, гудзиків замість очей). Казкова й моторошна водночас, “Кораліна” лоскоче нерви юним читачам. Та чи тільки юним?

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Літературний диктант

· Хто мешкав у будинку, у якому батьки Кораліни купили помешкання?

· Що слугувало “порталом” до “іншого світу”?

· Хто міг переходити до “іншого світу” досить вільно?

· Який подарунок-амулет отримала Кораліна від міс Примули?

· Розкажіть про вигляд та поведінку “іншої мами” й “іншого тата”.

· Що мала зробити Кораліна, аби залишитися в “іншому світі”?

· Через що дівчинка повернулася до “іншого світу”?

· Чому Кораліна не залишилася у світі, що обіцяв бути дуже комфортним для неї?

· Що сталося з дітьми, привиди яких Кораліна зустріла в задзеркаллі?

· Хто такий містер Бобо?

· У який спосіб “інша матір” намагалася повернути втрачене?

· Які висновки для себе зробила Кораліна наприкінці своєї жахливої пригоди?

2. Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують відповіді на запитання “У чому полягає секрет популярності “Кораліни”?”.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом “Гронування” (запис до зошитів)

· За принципом гронування складіть схему до образу Кораліни.

2. Аналіз образів героїв літературного твору

· Наведіть цитати на підтвердження таких рис Кораліни, як допитливість, сміливість, сила духу. Зробіть висновок.

Очікувана відповідь

Висновок. Отже, повість Н. Геймана “Кораліна” – це історія про стійкість та сміливість, з якими 9-річна Кораліна долала всі перешкоди й перемагала всіх ворогів: “А тому,- пояснила Кораліна,- що саме тоді, коли ти боїшся і все-таки робиш те, від чого тобі страшно, оце і є мужність”; “Я не боюсь! – запевнила дівчинка саму себе.- Тільки не я!..”.

Це історія про взаємини в родині, про батьків, які мають завжди приділяти своїм дітям увагу: “”Інша мати” любила її. Але любила так, як скупердяга любить гроші чи дракон – своє Золото. Кораліна вичитала з очей-гудзиків своєї “іншої матері”, що вона для неї просто набуток, більш нічого. Улюблена тваринка, чия поведінка зайшла задалеко й перестала тішити господиню…”.

Мораль твору: хочеш змінити світ – почни із себе, припини дивитися на нього крізь призму власних образ чи забаганок, вияви терпіння та розуміння, не шукай легкого й безтурботного життя та “безкоштовного сиру”, адже відьма чатує…

3. Аналіз тексту літературного твору (робота В малих групах/парах)

· Доведіть, що повість Н. Геймана “Кораліна” містить: а) чарівні елементи; б) дзеркальність образів; в) іронію та чорний гумор; г) філософські міркування. Наведіть цитати на підтвердження своєї думки.

4. Сприйняття творів інших видів мистецтв

· Перегляньте фрагменти мультфільму “Кораліна у Світі Кошмарів”. Чи відповідають лялькові образи вашим уявленням про героїв?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

1. Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

2. Складання сенкана

· Складіть сенкан “Кораліна”.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “Одне слово”

· Завершіть речення одним словом: “Символіка повісті “Кораліна” – у тому, що…”.

2. Інтерактивний прийом “Запитання авторові”

· Про що б ви запитали Н. Геймана, якби мали нагоду поговорити з ним? Чому у вас виникли такі запитання?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати матеріал уроку за підручником та опорним конспектом.

Випереджальне (Індивідуальне; 3-4 учні): підготувати повідомлення про життя та творчість Й. Ягелло, інсценування інтерв’ю з письменницею.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Геймана “Кораліна”. Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору – Велика Британія – СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ