ДОЛЯ ЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ, ОДВАЖНИХ І РІШУЧИХ – Подвиги Геракла: “Ериманфський кабан і битва з кентаврами”

Геракл буде великим героєм, якого ще не мала грецька земля.

З міфів про Геракла

Мета: розвивати навички роботи в групах, вчити вдумливому, виразному читанню та розумінню прочитаного, удосконалювати навички роботи з текстом, працювати над розвитком умінь стислого переказу та відповідей на запитання за змістом прочитаного, розвивати творчі здібності учнів, формувати стійкі життєві принципи у подоланні життєвих перешкод, прагненні звершити подвиг.

Обладнання та матеріали: виставка малюнків, книг “Міфи Давньої Греції”, ілюстрації до міфів про Геракла.

Тип уроку: вивчення художнього твору.

Хід уроку

1. Оголошення теми та епіграфа уроку.

2. Словникова робота за рубрикою “Ваша енциклопедія” підручника (с. 29).

Кентаври – міфічні дикі істоти, напівлюди-напівконі, що живуть у горах і лісових хащах. Кентаврам властива буйна вдача і нестриманість. З-поміж них своєю мудрістю та доброзичливістю вирізняються Хірон та Фол.

3. Читання за хрестоматією міфу “Ериманфський кабан і битва з кентаврами” (с. 30-31).

4. Бесіда за змістом прочитаного.

– Зачитайте, чим небезпечний був ериманфський кабан.

– Як Геракл опинився у кентаврів?

– Що викликало гнів кентаврів?

– Чому Гераклові довелося вбивати кентаврів? Подумайте над можливими варіантами мирного вирішення цього конфлікту.

– Що сталося із другом Геракла Фолом?

– Розкажіть про почуття і дії героя, коли він усвідомив свою трагічну помилку.

– Як вдалося Гераклові подолати вепра?

– Як поставився Еврисфей до перемоги Геракла?

5. Робота з таблицею “Подвиги Геракла”: внесення відомостей про подвиг Геракла “Ериманфський кабан і битва з кентаврами”.

6. Переказ “ланцюжком” міфу “Коні Діомеда” за опорними цитатами.

– “Після приборкання критського бика…”;

– “У цього царя були…”;

– “Цар Діомед годував цих коней…”;

– “Геракл заволодів кіньми Діомеда і…”;

– “На березі наздогнав Геракла…”;

– “… але все таки переможений був…”;

– ” Геракл повернувся до корабля. Яким великим був його розпач, коли він побачив…”;

– “Геракл влаштував пишний…”;

– “А коней Діомеда Геракл…”;

– “… і той звелів…”;

– “Дикі коні побігли… і там були…”.

7. Читання уривку з “Балади про Геракла та вогнедишних коней” К. Крюса.

Геракл у дні старовини

(Як з міфів нам відомо)

Геройські подвиги чинив

На чужині і вдома.

Тоді до Фракії не йшли

Ніяк чужосторонні:

Усім їм пострахом були

Шалені царські коні.

Зате ж які вони були –

Летіли, наче птиці! –

Коли, запряжені, везли

Героя в колісниці.

Минуло кілька сотень літ,

А слава нездоланна:

Геракл був перший на весь світ,

Хто покарав тирана!

Переклад О. Янчука

8. Бесіда.

– Порівняйте опис подвигу героя у міфі та у вірші.

– На чому наголошує автор, описуючи результат звершень Геракла?

– Як ви ставитесь до діянь героя? Відповідь обгрунтуйте.

– У чому, на вашу думку, полягає велич Геракла?

9. Вибірковий усний переказ учнями міфу “Корови Геріона”.

10. Вибірковий усний переказ учнями міфу “Пояс Іпполіти”.

11. Евристична бесіда (за змістом двох міфів).

– Із якими перешкодами на шляху до здійснення подвигів зустрівся герой?

– З якими істотами довелося змагатися Гераклові? Опишіть цих істот.

– З якими олімпійськими богами доводилося зустрічатися Гераклу?

– Хто з богів і яким чином допомагав і шкодив герою? Наведіть приклади з тексту.

– Подумайте над причинами такого ставлення богів до героя.

12. Робота з таблицею “Подвиги Геракла”: внесення відомостей про подвиги Геракла “Коні Діомеда”, “Корови Геріона”, “Пояс Іпполіти”.

Узагальнююча бесіда:

– Наведіть приклади наявності в міфах різноманітних фантастичних елементів, вигадки.

– Висловите особисте ставлення до Геракла, аргументуючи свою точку зору прикладами з міфів.

13. Домашнє завдання.

1. Групові завдання: прочитати подвиги Геракла “Яблука Гесперід” (за підручником с. 31-33), “Авгієві стайні”, “Пес Кербер” (за хрестоматією).

2. На основі міфів про подвиги Геракла підготуватись до літературної гри – пантоміми “Відгадай!”: продумати рухи, можливо, виготовити нескладні атрибути (приміром, картонний меч, лук, стріли тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

ДОЛЯ ЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ, ОДВАЖНИХ І РІШУЧИХ – Подвиги Геракла: “Ериманфський кабан і битва з кентаврами”