Докази Ген-Ознака

Порядок чергування підстав в гені обумовлює послідовність чергування амінокислотних залишків у молекулі білка, кодованого цим геном. Така колінеарність структури гена і структури контрольованого їм білка доведена при проведенні серії схрещувань, в результаті яких була складена карта мутацій в гені 23, детермінує первинну структуру основного білка головки фага Т4.

Дослідження первинної структури цього білка показало, що він являє собою просту поліпептидний ланцюг, яка при обробці трипсином і химотрипсином розпадається на вісім фрагментів, що виділяються за допомогою електрофорезу. В експерименті використовувалися так звані амбермутанти, у яких в мутантному сайті з’явився кодон АТЦ, при транскрипції превращавшийся в кодон УАГ в молекулі іРНК. Амбермутаціі є стоп-сигналом (терминирующего кодоном) при синтезі білка.

З бактерій, заражених тим чи іншим мутантом фага, виділявся фагів білок (в клітини додавалася амінокислота після зараження фагом так, що весь фагів білок, що утворюється в клітці, був радіоактивним і його було легко відокремити від клітинного білка). Різні мутанти утворювали білок, що розпадається на менше число фрагментів, ніж білок дикого типу. Отже, чим менше число, звичайних пептидних фрагментів виявляється у мутанта, тим коротше поліпептидний ланцюг, утворена їм, через наявність терминирующего кодону.

Оскільки порядок цих нонсенс-кодонів відбивається на розмірах поліпептидних ланцюгів, що утворюються у відповідного мутанта, можна зробити висновок, що порядок кодонів і порядок амінокислот Колінеарність. Найбільш наочно колінеарність гена і білка продемонстрована при порівнянні локалізації УФ-мутацій гена А триптофансинтетази кишкової палички і відповідних замін амінокислотних залишків в ферменті. Було показано, що відстані між зміненими нуклеотидами в гені (в процесах рекомбінації) узгоджуються з відстанями між зміненими амінокислотами в поліпептидного ланцюга.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Докази Ген-Ознака