Договірна теорія походження держави

Визначимо основні риси договірної теорії походження держави.

Договірна теорія походження держави набула широкого поширення в XVII – XVIII століттях в творах таких мислителів, як Гроцій, Руссо, Радищев та ін. На думку представників договірної теорії походження держави, воно з’являється як продукт свідомої творчості і результат договору між людьми, які перебували до цього в “природному”, тобто первісному стані.

На думку прихильників договірної теорії, держава – це раціональне співтовариство людей, що виникло на основі досягнення угоди між ними. За цією угодою (договором) вони передають частину своєї свободи і влади на користь держави. Подібним чином ізольовані до виникнення держави індивіди перетворюються в єдиний народ.

В результаті у государів і суспільства формується система взаємних прав і обов’язків і відповідно – відповідальність, яка настає в разі їх невиконання.

В рамках даної системи прав і обов’язків держава може приймати закони, збирати податки, затримувати і карати злочинців і т. п., але в той же час вона зобов’язана захищати свою територію, права і власність громадян і т. д.

Громадяни зобов’язані дотримуватися законів, сплачувати податки, але вони мають право на захист своїх прав, свободи і власності, а в разі зловживання правителями владою – розірвати договір з ними навіть шляхом їх усунення.

З одного боку, договірна теорія стала важливим кроком в пізнанні держави, так як долала релігійні уявлення про походження державності і політичної влади. Договірна теорія походження держави має і глибоке демократичний зміст, обгрунтовуючи природне право народу на зміну влади поганого правителя аж до повстання.

З іншого боку, недоліком договірної теорії походження держави є ідеалізоване і абстрактне уявлення про первісному суспільстві, яке нібито на певному етапі свого існування розуміє необхідність вироблення угоди між народом і правителями.

Договірна теорія походження держави недооцінює об’єктивні (перш за все, соціально-економічних, військово-політичних і т. д.) фактори в процесі походження держави і перебільшує значення суб’єктивних обставин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Договірна теорія походження держави