До вивчення п’єси БЛАКИТНИЙ ПТАХ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття – Нове слово у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО…

1. Поділіться своїми враженнями від п’єси. Що вас найбільше вразило, здивувало?

2. Роздивіться фотографії акторів у костюмах дійових осіб з постановки К. Станіславського (1908). Чи такими ви уявляли персонажів п’єси?

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

Фея – М. Германова

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

Вода – Л. Коренєва

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

Вогонь – В. Бурджалов

3. Прочитайте перелік дійових осіб та авторські ремарки до костюмів персонажів. Пригадайте, як ці зауваги вплинули на ваше сприйняття п’єси під час першого читання. Чи можна сказати, що докладний опис одягу дійових осіб компенсував відсутність авторської характеристики? На конкретному прикладі покажіть, як костюм персонажа сприяв розумінню вдачі його володаря.

4. Особливістю п’єси “Блакитний птах” є наявність у ній двох сюжетів – реального і казкового. Стисло передайте зміст кожного з них та, спираючись на схему, поясніть їхній взаємозв’язок. Який із сюжетів, на вашу думку, є основним? Обгрунтуйте свою відповідь.

5. Розкажіть, хто такі Тільтіль і Мітіль. Де і за яких обставин ми з ними уперше зустрічаємося? Схарактеризуйте цих персонажів.

6. Які Тварини, Предмети і Стани разом з дітьми беруть активну участь у пошуках Блакитного птаха?

7. Як ви думаєте, чому саме Душа Світла допомагає дітям?

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

8. Підготуйте режисерські поради для акторів-виконавців ролей Тільтіля Душі Світла, Собаки, Киці.

9. Образи п’єси “Блакитний птах” можна умовно розподілити натри групи реальні, алегоричні, символічні. Здійсніть цей розподіл та обгрунтуйте свій вибір.

10. Прокоментуйте композицію твору за поданою схемою. Спираючись НІ цитати, визначте сенс кожної зупинки дітей1.

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

11. Доведіть, що дев’ята картина п’єси (“Сади Блаженств”) побудована за принципом антитези. Як ви думаєте, з якою метою автор його використовує? Які істинні блаженства відкрилися дітям? Яке з них є найціннішим?

12. Прочитайте виразно за ролями сцену появи Радості Материнської Любові (дія четверта, картина дев’ята).

13. Визначте та прокоментуйте казкові елементи у п’єсі.

14. Які зміни відбулися у внутрішньому світі дітей наприкінці подорожі? Підтвердьте свою відповідь текстом твору.

15. Як закінчується драма “Блакитний птах”? Прокоментуйте фінал твору. Чи можна назвати його відкритим?

16. Сформулюйте головну думку твору. Обгрунтуйте значення місця і часу дії твору в розкритті головної думки.

17 Розкрийте символіку назви твору.

1 Тут і далі цитується переклад із французької Дмитра Чистяка.

У творчій майстерні письменнику

ПРО СЮЖЕТ, ПЕРСОНАЖІВ ТА ГОЛОВНУ ДУМКУ П’ЄСИ

Простий сюжет п’єси типовий для фольклорної, а досить часто – для літературної казки.

Це – небезпечна мандрівка сміливого й шляхетного героя, який мусить подолати заради щастя, любові, багатства різні перешкоди, перемогти чудовиська і стихії, повернутися додому переможцем. Хлопчик Тільтіль цілком відповідає своїми людськими якостями образу фольклорного позитивного героя. Він – мужній, добрий, благородний, щирий і вдячний… А Мітіль – справжня маленька жінка… Дітей, як це не раз буває у казці, супроводжують тварини – Пес і Кішка, які також є носіями рис, притаманних таким казковим тваринам, – відважний благородний Пес, надія хазяїна, і улеслива, підступна, хитрюща Кішечка, якої ніяк не може розкусити наївна Мітіль. Інші супутники брата й сестри – Хліб, Вогонь, Вода, Молоко, Цукор – істоти казкові й знакові, що репрезентують різні людські вдачі, різні темпераменти й типи поведінки. Вогонь – звичайно ж, палкий, рухливий, легко спалахує гнівом; у Води – очі завжди на мокрому місці; Цукор – рафіновано витончений та солодкий; Хліб – добродушний товстун. Однак усі ці персонажі психологічно складніші, аніж фольклорні.

Інші герої, що з’являються тільки в окремих картинах, мають найчастіше значне символічне й філософське навантаження, як, наприклад, Сон, Смерть, Духи Дерев, Тварини, різні Блаженства, Час, Блакитні Діти тощо. Вони втілюють різні аспекти, різні часові площини, різні цінності людського життя, людську пам’ять й уявлення про майбутнє тощо. Напрочуд гарні, поетичні, таємничі картини п’єси теж мають символічне значення, навіюють певний емоційний стан. Автор весь час коментує, яким має бути освітлення тієї чи іншої картини, створює справжню світлову партитуру п’єси-казки. Освітлення теж якнайчастіше пов’язане з настроєм персонажів і глядачів й загальним оптимістичним звучанням цілого.

У своїй праці “Скарби смиренних” Метерлінк стверджував, що перемога добра – це справа не далекого майбутнього, вона вже відбулася, моральні скарби ховаються не десь, а в нашій власній душі, їх треба лише освітити, щоб вони заграли тисячами кольорових вогнів, як самоцвіти. По-іншому цю саму думку він висловив у “Синьому птахові”. Щастя – багатогранне, воно в усьому, що нас оточує: природі, родині, хатньому затишку, щоденній праці, дружньому спілкуванні, підтримці інших і щедрій віддачі свого тепла людям.

За Кірою Шаховою, українською дослідницею літератури

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ  Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)  Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття  Нове слово у драматургії кінця ХІХ  початку ХХ століття

Г. О. В. Траугот. З ілюстрацій до “Блакитного птаха” (1975)

До таємниць мистецтва слова


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

До вивчення п’єси БЛАКИТНИЙ ПТАХ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Про зміни в драматургії кінця XIX початку XX століття – Нове слово у драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття