До вивчення п’єси БЛАКИТНИЙ ПТАХ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Нове слово у драматургії кінця XIX – початку XX століття

Феєрія (з фр. feerie, від fee – “фея”, “чарівниця”) – театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами й трюками. Наприкінці XIX – початку XX ст. елементи феєричності проникають у літературу, зокрема в драматургію. Виникає так звана драма-феєрія (драма-казка).

Драма-феєрія – п’‎єса, для якої характерні виразне ліричне начало, зіставлення природного й людського, широке використання! міфічних і фольклорних образів, фантастичних елементів тощо.

До вершинних творів цього жанру у світовій літературі належать “Затоплений дзвін” Герхарда Гауптмана, “Блакитний птах” Моріса Метерлінка, “Лісова пісня” Лесі Українки.

?

1. Дайте визначення, що таке “драма-феєрія”.

2. Доведіть, що твір М. Метерлінка “Блакитний птах” – драма-феєрія.

Мистецькі передзвони

Драму-феєрію Моріса Метерлінка “Блакитний птах” було поставлено у багатьох театрах світу. Право першої постановки драматург надав Московському художньому театру та відомому режисеру Костянтину Станіславському. Прем’‎єра відбулася 1908 року. Вистава мала великий успіх. “Блакитний птах” став одним із найбільш репертуарних спектаклів легендарного театру.

На українській сцені “Блакитний птах” уперше з’‎явився 1938 року в Київському театрі юного глядача (режисер Борис Вершилов), у неопублікованому перекладі Максима Рильського, зробленому з великими купюрами. Як зазначила Кіра Шахова, з вистави було знято “містичний наліт”, “сумнівну символіку”, що стало на заваді розкриттю філософського підтексту. Незважаючи на це, вистава гарно сприймалася глядачами. П’‎єсу бельгійського драматурга і сьогодні можна знайти у репертуарі багатьох театрів Києва, Дніпра, Львова та інших міст.

За мотивами всесвітньо відомої п’‎єси Метерлінка французький композитор Альбер Вольф написав оперу “Блакитний птах” (1919), яка уперше була виконана у Метрополітен-опера в Нью-Йорку. Та більш відомою стала опера француза Клода Дебюссі “Пелеас і Мелісанда” (1902), що створена за однойменною драмою Метерлінка.

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ   Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)   Нове слово у драматургії кінця XIX   початку XX століття

Тільтіль і Мітіль на сцені Київського театру “Сузір’‎я”

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Метерлінк з’‎явився у літературі у той момент, коли він повинен був прийти. Символістом він був од природи, по суті.

Антонен Арто, французький письменник, драматург і теоретик театру

Немає письменника у всесвітній літературі, який з такою глибиною і красою зобразив би вічну, очищену від усяких зовнішніх домішок, трагічну суть життя, як Метерлінк.

Микола Бердяев, російський філософ українського походження

Це дуже гарна п’‎єса [“Блакитний птах”]. Можливо, найкраща у XX столітті. Не тільки тому, що вона вчить вірити у мрію і шукати Істинні Блаженства, це якраз найпростіше… А тому, що вона – як і усе символістське мистецтво – учить правильному світогляду.

Дмитро Биков, російський письменник і літературний критик

ПІДСУМУЄМО ВИВЧЕНЕ В РОЗДІЛІ

1. Розкрийте сутність змін у світовій драматургії на межі ХІХ-ХХ ст.

2. Видатними представниками “нової драми” є:

А Шекспір і Метерлінк Ібсен і Метерлінк

В Ібсен і Есхіл.

3. Простежте ознаки “нової драми” у п’‎єсі М. Метерлінка “Блакитний птах”.

4. Поясніть, як ви розумієте слова Метерлінка про свою драму “Блакитний птах”: “Я хотів сказати, що людство завжди повинно прямувати вперед, що у цих блуканнях воно завжди росте, наливається соками й рухається далі, уперед”. Чи можна стверджувати, що у цих словах виражено головну думку твору?

5. Продовжіть речення: “П’‎єса М. Метерлінка “Блакитнийптах”про…”

6. На прикладі п’‎єси “Блакитний птах” простежте, як символізм вплинув на мову драматургії Метерлінка.

7. Прокоментуйте слова Олександра Блока: “Тільки казка вміє з легкістю стирати межу поміж звичайним і незвичайним… Цей ритм, ім’‎я якому життя, а зупинка – смерть, цей ритм присутній у кожній народній казці. Ним сповнена і казка Метерлінка, коріння якої криються в глибині народної душі”.

8. Складіть письмово цитатний план до твору.

9. Порівняйте драми “Блакитний птах” Моріса Метерлінка та “Лісова пісня” Лесі Українки. Результати порівняння запишіть до зошитів у такій таблиці:

Параметри для порівняння

Моріс Метерлінк. “Блакитний птах”

Леся Українка. “Лісова пісня”

Тема твору

Особливості сюжету

Провідні мотиви

Символічність образів

Жанр твору

Ідея

Висновок:

10. Об’‎єднайтеся у групи і виконайте одне із завдань:

– розробіть обкладинку до книжки або афішу/програмку до вистави за п’‎єсою Моріса Метерлінка “Блакитний птах”;

– підготуйте мультимедійну презентацію “П’‎єса М. Метерлінка “Блакитний птах” в ілюстраціях художників”;

– підготуйте інсценізацію фрагментів п’‎єси, які вам найбільше сподобалися;

– створіть буктрейлер / інформаційний плакат / кроссенс до твору.

11. Наведіть факти, які свідчать про популярність творчості М. Метерлінка у сучасній культурі.

12. Прочитайте та прокоментуйте висловлювання Моріса Метерлінка із рубрики “Цитата для душі”, поданої в електронному додатку. Використовуючи ці та інші висловлювання або цитати (наприклад, із п’‎єси “Блакитний птах”), створіть мотиватор або демотиватор (у цьому вам допоможе такий інтернет-ресурс: Https://Www.Imgonline.Conn.Ua).

13. Напишіть за п’‎єсою М. Метерлінка “Блакитний птах” твір на одну із тем: “У пошуках щастя”; “П’‎єса М. Метерлінка “Блакитний птах” – гімн людині”; “Які істини мені відкрила п’‎єса М. Метерлінка “Блакитний птах””?; або запропонуйте свою тему для творчої роботи за п’‎єсою Метерлінка.

14. Виконайте одне із досліджень: “Історія постановок п’‎єси “Блакитний птах” М. Метерлінка”; “Утвердження справжніх цінностей у драмах-феєріях Моріса Метерлінка “Блакитний птах” та Лесі Українки “Лісова пісня””; “Видатні представники “нової драми” в Україні”.

15. Прокоментуйте інформаційний плакат1 на тему “”Нова драма” Моріса Метерлінка”. Запропонуйте свій плакат на цю тему.

До вивчення пєси БЛАКИТНИЙ ПТАХ   Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862 1949)   Нове слово у драматургії кінця XIX   початку XX століття

1 На плакаті використано репродукцію картини Олега Шупляка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

До вивчення п’єси БЛАКИТНИЙ ПТАХ – Моріс Метерлінк Maurice Maeterlinck (1862-1949) – Нове слово у драматургії кінця XIX – початку XX століття