Дисконтна політика: визначення

Дисконтна політика – це одна з форм грошово-кредитного регулювання, яка полягає у впливі, який чиниться Центральним Банком за допомогою процентних ставок, на попит і пропозицію позикових коштів. Підвищення ставок спричиняє скорочення видачі кредитів Центральним банком комерційним і тим самим зменшує грошову масу країни. Це, в свою чергу, стимулює приплив іноземного капіталу і покращує платіжний баланс. Крім того, дисконтна політика ЦБ впливає на рівень інфляції і загальний інвестиційний попит.

Сама по собі будучи формою валютної політики країни, дисконтна політика підрозділяється на два різновиди:

Кредитна експансія (вона ж політика дешевих грошей) спрямована на стимулювання комерційних банків до видачі позик. Така політика використовується перш за все для того, щоб знизити темпи зростання безробіття в країні. Крім зниження ставки по кредитах ЦБ використовує такі інструменти, як норма резервування (знижується) і покупка цінних паперів у КБ (збільшуючи таким способом розмір капіталу). Реалізація інструментів запускає такий механізм:

Як видно, вплив експансії виходить за межі країни. Зниження вартості грошей радує громадян тим, що вони можуть взяти кредит під мінімальну ставку, але це лише “вершина айсберга”: на міжнародному ринку ця валюта знецінюється, тому якщо ті ж громадяни зіткнуться з необхідністю обміняти, наприклад, рублі на долари, їх чекає неприємний сюрприз. В цьому і полягає економічна рівновага.

Рестрикція (політика дорогих грошей) – поняття, протилежне експансії. ЦБ використовує ті ж інструменти для зниження емісії та рівня видачі кредитів КБ. Валюта росте в ціні на валютному ринку і користується підвищеним попитом. Рестрикція також виступає стримуючим фактором експорту.

Як фактори, що визначають ефективність рестрикції та експансії, експерти виділяють швидкість прийняття рішення ЦБ і його виваженість (тут необхідно знайти “золоту середину”, щоб рішення було одночасно і своєчасним, і обгрунтованим), а також ступінь ізоляції осіб, які приймають рішення, від тиску груп лобіювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дисконтна політика: визначення