Ділення раціональних чисел

Приватне від ділення 2-х раціональних чисел з протилежними знаками – це приватне модулів цих чисел, з від’ємним знаком.

Приклад:

(-16) : (-4) = +4; (+28) : (+4) = +7;

(-48) : (+12) = -4; (+16,8) : (-8) = -2,1.

У множині раціональних чисел поділ не є окремо дією, тому що поділ тут відбувається за рахунок множення.

Тобто, правило ділення раціональних чисел поділити число a не рівне нулю число b – це теж саме, якщо помножити ділене a на зворотне дільнику число. Тобто, у множині раціональних чисел a:b=a-b−1.

Виходячи з властивостей дій з раціональними числами, можна зробити висновок, що справедливі рівності (a-b−1)-b=a-(b−1-b)=a-1=a, доводять вірність виразу a:b=a-b−1.

Таким чином, поділ раціонального числа не дорівнює нулю раціональне число виглядає як множення раціональних чисел.

Приклад:

Потрібно вирішити приклад: Ділення раціональних чисел

Знайдемо число, яке буде зворотним до дільнику Ділення раціональних чисел

Записуємо його як неправильний дріб: Ділення раціональних чисел.

Значить, число, яке назад цього дробу це: Ділення раціональних чисел.

Далі з правила поділу переходимо від поділу до множення раціональних чисел це дає нам завершити обчислення:

Ділення раціональних чисел

Відповідь: Ділення раціональних чисел..

Схема визначення знака приватного 2-х раціональних чисел:

Ділення раціональних чисел


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Ділення раціональних чисел