Діапазон цін: визначення

Діапазон цін – це сукупність всіх цін на аналогічні види товару, але, з урахуванням інтервалу між найнижчим показником і найвищим на даний період.

Всю продукцію, що потрапляє в цей діапазон, споживачі сприймають як аналогічних товарів, доступних до порівняння. Якщо вартість продукції визначається нижньою межею цінового діапазону, то характеристики товару викликають у споживачів сумніви. Якщо прив’язка йде до верхньої межі, тоді у покупця не виникає бажання купувати певний товар. Подібна поведінка споживача пояснюється неадекватною вартістю продукції. Але, в той же час покупець сприймає реалізований товар як той, що відноситься до найбільш дорогої частини ринкової продукції.

Визначення діапазону цін

Мало хто буде заперечувати наявність цінових інтервалів між остаточним і проміжним результатом, який отриманий в процесі визначення ринкової вартості товару. Під час обговорення цієї теми в звітах можна використовувати тільки точковий метод визначення цінового діапазону. При цьому допускається застосування методу прямої оцінки чутливості споживачів. Але, їх також можна використовувати одночасно. При цьому головне завдання полягає у визначенні меж діапазону цін на товари по відношенню до різних груп покупців.

Коло зацікавлених осіб у визначенні вищевказаних меж включає продавців, споживачів, експертів, оцінювачів. Першим двом категоріям це необхідно для здійснення угоди, а іншим для впевненості в точності виконаної оцінки. Продавці та покупці враховують дані статистичних спостережень за коливаннями цін на ринку. А оцінювачі та експерти обгрунтовують свої розрахунки як за допомогою статистичних даних, так і відповідно до теорії похибок. Часто для визначення цінового діапазону застосовують спосіб прямої оцінки чутливості споживачів до рівня цін. Спосіб передбачає вивчення переваг споживачів при виборі різної продукції. Сюди ж відноситься бажання купувати необхідний товар за певною ціною.

З огляду на психологічну складову і особливості споживчого сприйняття вартості товару, замість точкового рівня визначення його вартості краще використовувати конкретний ціновий діапазон. Так як його внутрішні зміни будуть істотно впливати на сприйняття цін з боку споживача. Щоб визначити ціновий діапазон, починаючи від низьких цін до вищих цін необхідно:

    Проаналізувати знаходяться на ринку товари, які мають відповідні маркетингові показники; Провести опитування споживачів; Зіставити отримані статистичні дані.

Що стосується товарної групи, то вона встановлюється за певною ціновою ознакою. Як наслідок представлена ​​на ринку продукція, яка володіє відмінними ціновими характеристиками, знаходиться в різних цінових діапазонах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Діапазон цін: визначення