Державний устрій і політична система Індії

Індія – суверенна, демократична, федеральна держава з республіканською формою правління. Слова “соціалістична і світська” були додані в серпні 1976 після ухвалення парламентом 42-ої поправки до Конституції. В І. входять 28 штатів – Анд-хра Прадеш, Аруначал Прадеш, Ассам, Біхар, Гоа, Гуджарат, Джамму і Кашмір, Джаркханд, Західна Бен-Галія, Карнатака, Керала, Мадхья Прадеш, Маніпур, Махараштра, Мегхалая, Мізорам, Нагаленд, Орісса, Пенджаб, Раджастхан, Сіккім, Тамілнаду, Тріпура, Уттаранчал, Уттар Прадеш, Харіана, Хімачал Пра-деш, Чхаттісгарх, а також національна столична територія Делі і 6 союзних територій – Андаманські і Нікобарські острови, Дадра і Нагар Хавелі, Даман і Діу, Лакшадвип, Пондишери, Чандігарх.

І. – федеративна держава, засноване як Союз штатів. Діє парламентська форма правління британського типу. Функціонують федеральний (центральне) уряд і уряди суб’єктів федерації. Юридичне верховенство належить Конституції. Верховний суд має повноваження оголошувати недійсними будь-які акти, якщо вони не відповідають основному закону. Аналогічними правами в межах своєї компетенції наділені Вищі суди штатів. На відміну від інших федерацій І. створювалася шляхом перетворення унітарної держави (Британська І.) в федеративну. Входження у федерацію провінцій Британської І. було обов’язковим, а князівств – добровільним. Іншою особливістю індійської федерації є те, що штати не володіють правом на вихід з Союзу. Вищий орган законодавчої влади – парламент. Його верхня палата – Рада штатів (Раджья Сабха) – включає 250 депутатів, нижня – Народна палата (Лок Сабха) – 545 депутатів. 238 членів верхньої палати є представниками штатів і союзних територій, а 12 членів призначаються президентом з числа осіб, що володіють спеціальними знаннями або практичним досвідом в галузі літератури, науки, мистецтва та громадської діяльності. У нижню палату входять не більше 525 представників штатів, не більше 20 представників союзних територій і 2 англо-індійця, що призначаються президентом; число представників штатів в палаті коливається від 1 (Нагаленд) до 34 (Уттар Прадеш). Депутатом Народної палати може бути громадянин І., який досяг 25-річного віку, а Ради штатів – 30-річного віку. Президентом може бути розпущена нижня палата і оголошені терміни позачергових виборів. Верхня палата не може розпускатися достроково. Законопроект вноситься на розгляд в будь-яку з палат парламенту міністром або рядовим членом палати. Він може бути поставлений на розгляд, направлений в спеціальну комісію або обнародуваний з метою виявлення громадської думки. Коли пропозиція про те, щоб законопроект піддався розгляду, прийнято палатою, але до нього не запропоновано жодних поправок або процес внесення поправок вже закінчений, автор законопроекту має право клопотати про його прийняття. Слідом за прийняттям однією палатою законопроект передається в іншу. Після прийняття обома палатами парламенту він передається президенту. Відмова президента у схваленні означає провал законопроекту. Якщо ж президент схвалив законопроект, то він стає законом.
Головою виконавчої влади Союзу є президент. Він призначає прем’єр-міністра і за пропозицією останнього – членів кабінету міністрів, а також губернаторів штатів, членів Верховного суду та Вищих судів штатів. Президент наділений правом законодавчої ініціативи, правом вето і видання між сесіями парламенту надзвичайних указів, що мають силу законів. Президент володіє правом оголошувати надзвичайний стан у разі загрози війни або внутрішніх заворушень і вводити президентське правління в штаті “зважаючи на неспроможність конституційного механізму”. Президент обирається на 5 років колегією вибірників, що складається з виборних членів обох палат парламенту і виборних членів законодавчих зборів штатів. У липні 2002 президентом І. став Абдул Калам (нар. В 1931). Фактично ключовою фігурою в системі виконавчої влади є прем’єр-міністр, який очолює уряд – Рада міністрів. Він координує політику уряду, здійснює зв’язок між кабінетом і президентом, надає допомогу і дає поради президенту при виконанні його функцій. Прем’єр-міністром є лідер партії або коаліції, що отримала перемогу на виборах в Народну палату. У вересні-жовтні 1999 таку перемогу здобув Національний демократичний альянс (НДА), очолюваний Бхаратія Джаната Парті (БДП). Її лідер А. Б. Ваджпаі став прем’єр-міністром. Вибори в Народну палату парламенту і законодавчі збори штатів проводяться раз в 5 років на основі загального виборчого права особами, які досягли 18 років. Вибори є прямими. Для їх проведення територія країни ділиться на територіальні виборчі округи. Контроль за виборами здійснює виборча комісія, очолювана головним комісаром. Рада штатів і законодавча рада штату оновлюються на 1/3 кожні 2 роки. Представники штатів обираються виборними членами законодавчих зборів штатів відповідно до системи пропорційного представництва на основі єдиного переданого голосу. Представники союзних територій обираються шляхом двустепенних виборів членами колегії вибірників для цієї території відповідно до системи пропорційного представництва на основі єдиного переданого голосу. Законодавча влада в штатах здійснюється легіслатурою. В одних штатах легіслатура складається з двох палат – законодавчих зборів і законодавчої ради, в інших – з однієї палати, тобто законодавчих зборів. Загальне число членів законодавчих зборів не повинно перевищувати 500 або бути не менше 60. Число членів законодавчої ради міняється залежно від загального числа членів законодавчих зборів, але не може бути менше 40. Губернатор штату призначається президентом. Звичайний термін повноважень губернатора 5 років. Він діє відповідно до вказівок, які йому дає головний міністр. Головний міністр очолює уряд штату – Рада міністрів і є тією особою, в руках якого зосереджена реальна виконавча влада. Посада головного міністра штату нагадує посада прем’єр-міністра країни. Союзна територія управляється адміністратором, який призначається президентом. Закон про управління союзними територіями передбачає створення в кожній з них законодавчих зборів і Ради міністрів для дачі рад адміністратору. Головна адміністративна одиниця штатів і союзних територій – дистрикт. Він поділений на міські і сільські райони. Міським районом керує муніципалітет, сільським – панчаят. На чолі дистрикту варто колектор. Характерною рисою індійської федерації є чітке розмежування повноважень Союзу і штатів. Компетенція Союзу включає перелік з 97 пунктів: оборона, відносини з іноземними державами, грошовий обіг, зовнішня торгівля, атомна енергетика і т. д. Перелік питань, віднесених до компетенції штатів, складається з 66 пунктів: забезпечення громадського порядку, місцеве самоврядування, охорона здоров’я, сільське господарство, охорона лісів, ринки і ярмарки і т. д. Перелік питань спільної компетенції складається з 47 пунктів: кримінальне право, законодавство про шлюб, сім’ю і опіку, економічне і соціальне планування, трудове законодавство і т. д.

Видатні державні і політичні діячі: Мохандас Карамчанд Ганді (Махатма Ганді) (1869-1948). “Батько нації”, лідер боротьби за національну незалежність, основоположник ідеології і тактики гандизма, майстер політичного компромісу. Використовував методи ненасильницького опору, в т. ч. мирні демонстрації, припинення роботи, закриття лавок, бойкот іноземних товарів і ін. Тактику ненасильницького впливу називав “сатьяграхой” (букв. “завзятість в істині”). Неодноразово піддавався арештам. Провів 17 голодовок протесту. Убитий 30 січня 1948 фанатиком-індусом в помсту за заклик до єдності індусів і мусульман. Джавахарлал Неру (1889-1964). “Творець нової І.”, прем’єр-міністр в 1947-64, автор курсу на розвиток державного сектора економіки, індустріалізацію, аграрні реформи, скорочення соціальних диспропорцій, секуляризацію суспільно-політичного життя. У 1956 провів адміністративно-територіальну реформу. Один з ініціаторів Бандунгской конференції (1955) і Руху неприєднання (1961). Талановитий публіцист. Індіра Ганді (1917-84). Прем’єр-міністр в 1967-77 і в 1980-84. У 1971 здобула перемогу у війні з Пакистаном. У 1975-76 ввела надзвичайний стан, який використовувала проти правої опозиції. Рішучий противник сепаратизму і тероризму. У червні 1984 віддала наказ штурмувати Золотий храм в Амрітсарі (святиню сикхів), де знаходилися сепаратисти. Убита 31 жовтня 1984 охоронцями-сикхами. Атал Біхарі Ваджпаї (нар. В 1924). Прем’єр-міністр з 1998. Займає цей пост утретє. Творець Національного демократичного альянсу (1999). Прихильник ліберальної економічної реформи. У 1999 підписав Лахорськую декларацію з Пакистаном, в 2001 в Агре провів зустріч з керівництвом Пакистану. Відомий поет.

Партійна система. Депутати індійського парламенту представляють 6 національних та 33 регіональних партії. Провідні національні партії: Бхаратія Джаната Парті (Індійська народна партія), утворена в 1980, лідер коаліції правлячої партії з 1998; Індійський національний конгрес, створений в 1885, формував однопартійні уряду в 1947- 77, 1980-89, 1991-96, найбільша опозиційна партія; Комуністична партія І. (марксистська), відкололася від КПІ в 1964, діє в руслі демократичних заходів уряду; Комуністична партія І.; соціалістична (самаджваді); Бахуджан самадж парті (Партія більшості народу). Основні регіональні партії: партія Телугу десам (країна телугу), Андхра Прадеш, союзник БДП; Шив сіна (Армія Шиваджі), Махараштра, союзник БДП; Дравіди муннетра кажаган (Дравідская прогресивна федерація), Тамілнаду, союзник БДП; Трінамул конгрес, Західна Бенгалія, союзник БДП; Раштрія джаната дав (Національна народна партія), Біхар, союзник ІНК; Анна Дравіди муннет-ра кажаган, Тамілнаду, союзник ІНК; Мусульманська ліга Індійського Союзу, Керала, союзник ІНК; Національна конфедерація Джамму і Кашміру. У 1990-х мав місце перехід від партійної до коаліційної форми правління в центрі і на місцях, де боротьбу ведуть великі альянси на чолі з БДП і ІНК.

Провідні організації ділових кіл: Федерація індійських торгово-промислових палат; Організація з розвитку торгівлі з І.; Державна торгова корпорація; Конфедерація індійської промисловості та ін. В І. діють тисячі громадських організацій і асоціацій. Провідні профспілкові центри – Бхаратія маздур сангх (Союз індійських робітників), створений в 1954, знаходиться під впливом БДП; Індійський національний конгрес профспілок (1947, ІНК), індійський центр профспілок (1970, КПІ (маркс.)); селянські організації – Всеіндійський селянський союз (Кисан сабха) і Бхаратія Кисан сабха; молодіжні організації – Національний кадетський корпус і Баджранг дав (Загін сильних); жіночі організації – Всеіндій-ська демократична асоціація жінок, Всеін-дійская жіноча конференція та ін.

Пріоритетними напрямками внутрішньої політики уряду НДА є поглиблення економічних реформ, зміцнення національної безпеки та розвиток індійської демократії і федералізму. У 1998 покладено початок “другого покоління” реформ. Підтверджені прихильність захисту національної промисловості і намір перетворити І. в інформаційну наддержаву. БДП декларує вірність принципам націоналізму і хіндутви (індуської) і заявляє про рівне повазі всіх релігій. Партія проводить курс на поетапну реструктуризацію відносин центру і штатів і підвищення фінансової самостійності штатів і союзних територій. Передбачається прийняття поправки до Конституції про надання 33% – й квоти для жінок в Народній палаті і законодавчих зборах штатів і створенні комітету для боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. На міжнародній арені І. виступає з позицій будівництва багатополюсного світопорядку, загального ядерного роззброєння, зміцнення ролі ООН і Ради Безпеки в міжнародних справах, приборкання світового тероризму і встановлення добросусідських відносин з усіма країнами Південної Азії. У Делі вважають, що Пакистан незаконно окупує частину індійської території в Кашмірі, і врегулювати цю проблему можна на двосторонній основі на базі Сімлскіх угод 1972. Уряд НДА додає особливе значення поглибленню та розвитку відносин з США, а також зміцненню традиційних зв’язків з РФ. Воно виступає за вирівнювання відносин з КНР і схвалює ідею альянсу РФ – І. – КНР.

Озброєні сили складаються з трьох родів військ: Сухопутні війська (36 дивізій чисельністю 1,1 млн чол.), Військово-повітряні сили (130 тис.) І Військово-морські (53 тис.), А також допоміжних служб (військово-інженерної, медичної, генерального управління штабом ін.). На озброєнні є 75 оперативно-тактичних ракет класу “земля-земля”, 3614 танків (в т. ч. 1900 Т-72М1), 835 бойових літаків (в основному МіГ-27, МіГ-29, “Міраж-2000Н”, ” Ягуар “, Су-30), 1 авіаносець, 8 есмінців, 17 підводних лодоколо Головнокомандувач – президент країни. Політику оборони формує Рада міністрів.

Республіка І. має дипломатичні відносини з РФ (встановлені з СРСР 13 квітня 1947). У січні 1993 І. та РФ підписали Договір про дружбу і співробітництво. У жовтні 2000 підписана Декларація про стратегічне партнерство між Республікою І. та РФ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Державний устрій і політична система Індії