Державне управління

Як управління прийнято розглядати функцію, яку виконують організовані системи різного характеру. Вона спрямована на те, щоб забезпечувати збереження, підтримувати робочий режим, і реалізовувати програмні цілі, які входять до складу тих самих систем. Під об’єктами діяльності, пов’язаної з управлінням, розуміють людей, процеси і явища. Суб’єктами можуть виступати колективні формування або окремо взята людина.

Державне управління як підвид соціального управління

Діяльність, яка спрямована на організацію, а також на регулювання безлічі різноманітних процесів в соціумі, має назву соціального управління. При цьому влада виступає як рушійна сила. Саме з її допомогою відбувається утворення соціальної сфери, а також регулюються взаємовідносини всередині описаної структури.

На сьогоднішній момент соціальне управління розкривається в трьох іпостасях:

    Громадське управління; Муніципальне управління; Державне управління.

Громадське управління. Дана діяльність відноситься до існування і реалізації дій різних об’єднань, які формуються на основі принципів, пов’язаних з самоврядуванням, а також, з огляду на статути. Регулювання в даній сфері є локально-правовим, доповнюються адміністративним, яке визначено в суворій відповідності з законом. Саме воно передбачає для зазначених об’єднань правила обов’язкової реєстрації та здійснення контролю за їх роботою.

Муніципальне управління. Цей вид соціального управління безпосередньо пов’язаний з її публічної реалізацією і максимальною наближеністю до народу. При цьому важливою гарантією виступає забезпечення захисту інтересів, які пов’язані з тим, що народ проживає на одній встановленої території.

Державне управління. Останній, але не за значенням, вид соціального управління – це державне управління. Його можна охарактеризувати як процесу, спрямованого на регулювання державних питань, і здійснюваного спеціальними органами виконавчої (правозастосовчої) влади, з опорою на владу судову і законодавчу.

Характеристика державного управління

Варто відзначити, що поняття державного управління в науковій літературі прийнято розглядати в широкому і вузькому сенсі.

Державне управління (в широкому сенсі) – це процес, пов’язаний з регулюванням державних справ, що реалізується органами влади, які уповноважені на це законом.

Державне управління (у вузькому сенсі) – це діяльність, здійснювана певною групою органів (суб’єктів і посадових осіб), яка характеризується як організуючою, підзаконної і юридично владної.

У другому понятті йдеться про таку діяльність, яка пов’язана з практичним виконанням різних завдань і функцій держави в процесі керівництва адміністративної, політичної, культурної, соціальної і економічної сферою.

Державне управління виступає конкретним і самостійним видом діяльності, який має свою власну специфіку (функціональну і компетентну), що дозволяє відрізняти його від інших реалізаційних форм влади.

Характеризуючи державне управління, варто підкреслити, що існує таке поняття, як “галузь державного управління”, яке означає окрему сферу суспільних відносин, об’єднаних загальним об’єктом правового регулювання, наприклад, транспортна сфера, промисловість, лісове господарство, будівництво і т. д.

Таким чином, державне управління покликане охопити всі сторони життя суспільства, які мають значення для розвитку держави.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Державне управління