Демографічні показники здоров’я населення

Досягнення в медицині, підвищення комфортності діяльності та побуту, інтенсифікація і зростання продуктивності сільського господарства багато в чому сприяли поліпшенню демографічних показників здоров’я населення порівняно з попереднім періодом еволюційного розвитку людства. Наприклад, людство здобуло перемогу над такими хворобами, як чума, холера, черевний тиф, кір, скарлатина.

У порівнянні з попередніми сторіччями збільшилася тривалість життя людини, причому по деяких країнах світу досить істотно – з 48-50 років до 65-70 років. За даними ООН (1989), середня тривалість життя людини становить 62 роки (63 роки – у жінок та 60 років – у чоловіків). Середня тривалість життя людей досить істотно розрізняється по регіонах і окремих країнах. Наприклад, в Росії середня тривалість життя у чоловіків – 59 років, у жінок – 72 роки.

У Росії за роки ринкових реформ смертність постійно перевищує народжуваність, відповідно зменшується чисельність населення (з 150 млн в 1990 р. до 145 млн у 2000 р.). За прогнозами фахівців населення Росії буде зменшуватися і в майбутньому і до 2050 р. досягне 93800000 чоловік. Найчастіше росіяни вмирають від хвороб системи кровообігу (55%) і травм, отруєнь (13,2%).
Багато глобальні екологічні проблеми обумовлені швидким зростанням народонаселення в останні п’ять десятиліть – з 3 млрд до 6 млрд людей. У зв’язку з цим істотно зросло навантаження на всі складові біосфери. Людство при цьому збільшило споживання продуктів і ресурсів природного середовища: вирубка лісів, розорювання нових земель, освоєння нових районів і розробка корисних копалин.

У міру розвитку науково-технічного прогресу почалося бурхливе зростання промислових підприємств з їх викидами відходів, що забруднюють природне середовище. У результаті значно скоротилися площі природних екосистем, з’явилися антропогенні ландшафти. Великої шкоди природі протягом останніх 50-60 років завдали війни – починаючи з Другої світової і кінчаючи локальними в різних частинах Землі (у 1950 р. у Кореї, в 1960-і рр.. У В’єтнамі з застосуванням США хімічної і бактеріологічної зброї).

Нестримна гонка озброєнь в розвинених країнах призвела також до бурхливого зростання військових виробництв з їх негативним впливом на природу в цілому. Як відомо, в 50-60-і рр.. ХХ в. проводилися випробування ядерної зброї в атмосфері і під землею, що призвело до радіоактивного зараження великих територій.

А в 1986 р. аварія на Чорнобильській АЕС завдала ще одного екологічний удар по природі центру європейської частини Росії, а також багатьом районам Східної Європи. Були аварії в 1950-1960-х рр.. і на інших об’єктах атомної промисловості, що супроводжувалися радіоактивним забрудненням природного середовища.

Значний збиток природі завдають лісові пожежі, причому на великих площах в різних регіонах світу, включаючи Росію. Ці пожежі в основному відбуваються з вини людей.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Демографічні показники здоров’я населення