Дефіцит бюджету: визначення

Дефіцитом бюджету називають стан бюджету держави, що характеризується нездатністю перекриття одержуваними доходами видаткової частини. Цей процес супроводжується виникненням негативного сальдо. Подібний стан державного бюджету є характерним для багатьох держав, що мають розвинену економіку, внаслідок інфляції.

Дефіцит бюджету – відображення нестійкості положення в господарських і фінансових областях діяльності. Для його перекриття використовуються внутрішні і зовнішні джерела фінансування, внаслідок чого збільшується державний борг.

В якості причин, що сприяють виникненню дефіциту бюджету, виступають наступні джерела дефіциту бюджету:

    1) Збільшення витрат держави, обумовлених перебудовою структури економіки і потребою розвивати промисловість. 2) Зменшення кількості доходів, що надходять до державного бюджету при економічній кризі. 3) Надзвичайні події (військові дії, народні повстання, великомасштабні техногенні катастрофи, лиха, заподіяні стихією). 4) Неефективна фінансова система держави. 5) Зростання політичного популізму – застосування програм соціальної спрямованості, не забезпечених фінансовим ресурсом. 6) Охоплення державного сектора корупцією. 7) Неефективна податкова політика, яка веде до збільшення економічного сектора, що знаходиться в тіні.

Скорочення дефіциту бюджету є серйозною проблемою з деяких причин:

Перша причина: через великий обсяг витрат, які необхідно проводити державі. Накопичуючись протягом десятиліть, частина таких зобов’язань не може бути скорочена. Якщо будуть знижені інші, це, як непопулярний захід, торкнеться інтересів певної частини населення.

Друга причина полягає в складності знаходження нових джерел, які дозволили б поповнити бюджет. Збільшення податків робить негативний вплив на ділову активність в економічних секторах, як наслідок економіка криміналізується, частина її стає тіньовою, ухиляючись від податків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Дефіцит бюджету: визначення