Дефіцит бюджету і державний борг

Дефіцит бюджету (або державний дефіцит ) – це перевищення видатків бюджету над доходами.

Дефіцит бюджету (або державний дефіцит) – це перевищення видатків бюджету над доходами. Антонім бюджетного дефіциту – бюджетний профіцит.

Ситуація, коли податки та інші надходження до бюджету не покривають всіх витрат держави, не рідко трапляється в житті багатьох країн.

Здавалося б, провідні економісти країни повинні працювати над методами економічної політики, щоб в країні завжди був бюджетний профіцит. Але це не так. Занадто добре – теж погано. Результатом профіцитного бюджету може стати перевантаженість економіки, зниження ефективності використання бюджетних коштів. Тому ідеальне явище – збалансованість бюджету.

Методи досягнення збалансованості бюджету:

  Обмеження бюджетних витрат. Розподіл доходів між бюджетами різного рівня (наприклад, регіональним та місцевим – якщо в одному профіцит, а в іншому дефіцит, можна злегка зрівняти їх). Моніторинг діяльності бюджетних організацій. Стимулювання економіки. Вирішення соціальних завдань. Дотримання принципів економії витрат. Ефективне залучення грошових коштів з фінансових ринків.
Причини утворення дефіциту бюджету.
  Витрати, пов’язані з перебудовою економіки (інвестиції в промисловість, наприклад). Економічна криза. Форс-мажор (катастрофи, стихійні лиха, війна, масові заворушення), Неефективна фінансова система. Політичний популізм (зростання соціальних програм, не забезпечених фінансовими ресурсами).
  Корупція. Неефективна податкова політика.
Види бюджетного дефіциту.

За характером виникнення:

  Випадковий дефіцит (більше характерний для місцевих бюджетів); Дійсний дефіцит (дефіцит, який закладається в законі про бюджет в якості граничної величини, хоча може виявитися як вище, так і нижче цієї величини).

По тривалості:

  Хронічний (повторюється з року в рік); Тимчасовий (випадкові коливання доходів і витрат, не небезпечні для економіки).

За прогнозами:

  Плановий (передбачений); Позаплановий (непередбачений).

По відношенню до державного боргу:

  Первинний (не має відношення); Вторинний (викликаний необхідністю платити відсотки за держборгом).
Покриття дефіциту бюджету.

Існує три стандартні варіанти покриття дефіциту:

  Емісійне покриття: випуск додаткових грошей. Природно, це відразу ж викликає інфляцію. Таким видом покриття слід користатися з особливою обережністю. Податкове покриття: введення додаткових податків чи збільшення ставок існуючих. Тут є два небезпечних моменти – можливий перехід деяких підприємців у тіньовий сектор (ухилення від податків) і масові невдоволення і навіть бунти населення. Секвестрування бюджету: зниження всіх статей витрат у бюджеті. Деякі статті, як, наприклад, державний борг, секвеструвати неможливо (хоча ні! Нещодавно Україна сама собі дозволила не виплачувати зовнішні борги. У цій країні можливо все). Ще один варіант покриття дефіциту – це фінансування. Зазвичай це означає, що країна залазить у борги.
Державний борг.

Державний борг – це запозичення держави з метою покрити дефіцит бюджету.

Зазвичай розмір державного боргу вказують в національній валюті або в іншій валюті (долари, євро), але я вважаю цей спосіб не зовсім коректним при порівнянні боргу різних країн або як показник економічної ситуації в країні. Всі країни різні – різні за територією, кількістю населення, потенціалу економіки і т. д. Борг в мільярд доларів – дурниця для Німеччини і катастрофа для республіки Конго. Тому самий правильний показник боргу – це у відсотках ВВП.

Лідером за держборгом серед розвинених країн є Японія: у різні роки її борг коливався від 220 до 250% ВВП. Борг Греції – близько 170% ВВП, Італії – близько 120%. Не малий борг і у США – близько 100% ВВП, більше ніж у Франції та Німеччині (70-80% ВВП). Державний борг Росії становить 13% ВВП.

Слід враховувати, що при вивченні державного боргу країни (не має значення в доларах або відсотках від ВВП) не враховується, скільки інші країни повинні цій державі. Так що цей показник не єдиний, який потрібно брати до уваги при аналізі економічного потенціалу країн.

Наслідки державного боргу:

  Перекладення податкового тягаря на наступні покоління; Перерозподіл доходів населення; Витіснення приватних вкладів (випуск державних цінних паперів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Дефіцит бюджету і державний борг