ДАНТЕ – ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА “БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ” – ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити з життям та творчістю Данте; повідомити про особливості поеми “Божественна комедія” (жанр, композиція, уявлення про світ, час створення); увести новий літературознавчий термін – терцина; розвивати уміння спілкуватися з однолітками, навчатися самому, навчаючи інших; прищеплювати інтерес до творчості Данте; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: прищеплювати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати світогляд школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет Данте; виставка книг поета; картки до прийому “Броунівський рух”.

Тінь Данте з профілем орлиним

Співає про Нове Життя.

О. Блок

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

2. Робота з портретом поета та епіграфом

Бесіда

– Яким художник зобразив поета?

– Яку примітну рису зовнішності Данте відзначив російський поет О. Блок? (Орлиний профіль)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Ознайомлення з відомостями про життя та творчість Данте (за матеріалами підручника)

2. Інтерактивна вправа “Броунівський рух” (робота в групах)

Особливості “Божественної комедії”

Картка № 1. Час створення поеми

“Божественну комедію” було написано впродовж 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення якого буде пов’‎язане з добою Відродження. Віра в необмежені можливості людської природи, в неповторність людської індивідуальності зароджується саме в цей час. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.

Картка № 2. Жанр “Божественної комедії”

За усталеними середньовічними канонами Данте назвав свою поему “комедією”: так називали тоді твори, які починалися сумно (пекло), а закінчувалися щасливо (рай). Епітетом “божественна” наділив поему перший біограф Данте, автор знаменитого “Декамерона” Дж. Боккаччо.

Картка № 3. Композиція поеми

Поема має три частини: “Пекло”, “Чистилище”, “Рай”. У кожній із частин – 33 пісні (у “Пеклі” ще одна пісня, що є вступною до всієї поеми). Усього – 100 пісень.

Картка № 4. Уявлення про світ у “Божественній комедії”

Дантівська земля має форму кулі і розташовується, згідно із середньовічними переконаннями, у центрі Всесвіту.

Північна півкуля населена людьми, південна – безлюдна і вкрита океаном, а посередині нього височіє гора, де Данте розташовує чистилище – царство, у якому душі грішників, які розкаялися за життя, мучаться, щоб очиститись від своєї провини, потрапити до раю.

Картка № 5. Уявлення про світ у “Божественній комедії”

Урвище пекла, куди призводить смертельний гріх і звідки неможливо врятуватись, має вигляд вирви, що утворилася внаслідок падіння Люцифера-ангела, який був вигнаний із раю. Земля оточена дев’‎ятьма небесними сферами: сімома сферами планет, зірковим та кристалічним небом. За ним, у просторі, де вже не діють фізичні закони, розташований Емпірей – царство ангелів та блаженних душ.

3. Робота з літературознавчими термінами Строфа, якою написана “Божественна комедія”

“Божественна комедія” Данте написана терцинами.

Терцина (від terra rima – третя рима) – форма строфи з трьох рядків п’‎ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми – першим і третім – у наступній строфі, завершуючись окремим рядком, римованим з другим рядком попередньої строфи.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа “Продовжте речення”

– Найвідоміші твори Данте – … .

– Життя поета було нелегким, тому що… .

– “Божественна комедія” має таку назву, тому що… .

– Особливості композиції поеми Данте полягають у… .

1. Інтерактивна вправа “Сенкан” (колективне складання сенкану за темою “Данте”)

Данте,

Пристрасний, геніальний,

Діє, хвилює, викриває,

Проводить із Пекла до Раю,

Сміливець.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

– Представником якої доби був Данте?

– Назвіть хронологічні межі цієї доби.

– Сформулюйте основні ознаки середньовічного мистецтва. (Сильний вплив церкви, утвердження релігійних ідеалів, відображення суперечливості людини.)

3. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

– Складіть своє речення про Данте.

Франко називав Данте “поетичним вінцем та увічненням того, що ми називаємо середніми віками”.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати I частину “Божественної комедії” – “Пекло”.

Творче завдання. Підготувати повідомлення про переклади поеми Данте українською мовою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ДАНТЕ – ВИДАТНИЙ ПОЕТ І МИСЛИТЕЛЬ ІТАЛІЇ. ПОЕМА “БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ” – ФІЛОСОФСЬКО-ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ – ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА