Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” (“Пекло”). Концепція світу у творі – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (розуміння мети створення Данте і частини “Божественної комедії”, філософсько-етичної проблематики поетичного твору; знання принципів розташування кіл дантового пекла; критичне мислення; мовлення; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: прагнення нових знань; здатність аналізувати систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативну: уміння працювати в групі; толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційну: навички визначення ролі деталі в тексті; загальнокультурну: свідоме ставлення до моральності; гуманістичний світогляд; читацькі інтереси).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Данте, текст “божественної комедії”, ілюстрації до неї, схема “Концепція світу в “божественній комедії””, роздавальний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Данте виповнилося 35, коли він опинився у фантастичному темному лісі – “на півшляху свого земного світу” (середня тривалість життя за часів поета становила 70 років). У житті кожного настає мить, коли слід переосмислити своє життя, визначити свої духовні ідеали: яка він людина, куди йде і чим багата його душа. Герой Данте (почасти це він сам) – філософ, шукач істини, правди, вищого смислу буття, Бога. Водночас він шукає самого себе, загубившись не тільки в лісі гріхів і політичних суперечок, а й у протиріччях власної особистості, втративши правильний шлях. Пропоную сьогодні разом з автором “божественної комедії” пройти шляхом пошуків його героя.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. Бліцопитування

· Стисло розкажіть про історію написання та мову “божественної комедії”.

· Чи відповідає назва твору його жанру?

· На вашу думку, якою є мета “Божественної комедії”?

· Стисло схарактеризуйте композиційні особливості поеми.

· Що таке Терцина? Що пов’язує цей термін та твір Данте?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

– Ліричний герой Данте втілює шукання й поривання людського духу, його нелегкий шлях до усвідомлення себе та світу. Хижі звірі, що перешкоджають йому,- своєрідне випробування людини на моральну міць. Невідомо, чим би завершилася ця боротьба, якби героя не врятував Вергілій. Ця ситуація набуває символічного змісту: в образі Вергілія Данте стверджує рятівну роль античності, мистецтва взагалі й Божественної мудрості (Вергілія шанували у Середньовіччі за те, що він передбачив прихід Христа). Усе це допоможе людині, на думку автора, вижити серед гріхів і пороків, політичних чвар і суперечок, зберегти людську сутність, не схилитися перед спокусами й випробуваннями. Але далі – усе залежить від людини, від її морального вибору. Уже в першій пісні “Божественної комедії” ми відчуваємо, що герой Данте – сильна й мужня особистість. Попри вагання й суперечності, він сміливо рушає за Вергілієм, тому що прагне пізнати, як живуть люди й людство та куди зрештою прямує у своїй духовності суспільство.

2. Опрацювання опорної схеми (запис до зошитів)

· Самостійно опрацюйте схему “Концепція світу в “Божественній комедії”” й ознайомтеся з примітками до неї. Занотуйте до зошитів найсуттєвіше.

3. Творчо-аналітична робота (у групах)

· У 4 групах опрацюйте вміщену на картках інформацію та дайте відповіді на запитання, ознайомивши в такий спосіб однокласників з відомостями, які ви дізналися.

Запитання

Очікувані відповіді

1-ша група

■ Символом чого є темний ліс? Які алегоричні образизмальовано в першій пісні (вступі)?

■ Чому Харон не хотів брати в човен Данте? Хто вмовив перевізника?

■ Хто перебуває в 1-му колі пекла?

■ За що покарано душі, що перебувають у 2-му колі?

Данте починає свою подорож із темного, страшного лісу – символу сумнівів і страхів. На його шляху з’являються перешкоди – алегорії людських вад: леопард, лев і вовчиця. Беатріче посилає йому на допомогу улюбленого поета Вергілія, який буде поруч із Данте протягом мандрів пеклом.

Поет спочатку злякався, але зібрав рештки рішучості, і вони рушили до брами. Харон, який перевозить мертвих, не хотів брати Данте, але Вергілій умовив його. Пройшовши поріг пекла, населений душами нікчемних, нерішучих людей, вони вступають у 1-ше коло пекла, так званий лімб, де знайшли притулок нехрещені та душі доброчесних язичників, які не пізнали істинного Бога, однак наблизилися до цього пізнання і за те позбавлені пекельних мук (серед них Гомер, Горацій, Овідій та інші представники античної культури), їхня доля – тільки сумувати. У 2-му колі – порушники шлюбної вірності. Мінос хвостом визначає місце грішника. Франческа да Ріміні розповідає історію свого кохання до Пауло. Серед тих грішників Данте побачив Клеопатру та Єлену

2-га група

■ Де мешкає триголовий пес цербер? Що вінохороняє?

■ Підготуйте стислу розповідь про 3-тє-5-те колапекла. Хто їх охороняє?

Вхід до 3-го кола вартує триголовий пес цербер. Серед примар і бруду, під сильною зливою перебувають ненажери. Демон Плутос загородив вхід до кола скупих і марнотратників. Мандрівники підійшли до вежі, оточеної водою. Човняр Флегій перевіз їх до пекельного міста Діт, хоча фурії погрожували поетам. Побачили там відкриті могили політичних опонентів

3-тя група

■ Стисло опишіть 6-те та 7-ме кола пекла. Хто тамперебуває?

■ Хто й чому опинився у 8-му колі? Як їх покарано?

■ Де і з якою місією перебувають кентаври?

У 6-му колі мучилися єретики, в іншому поясі – гвалтівники, брехуни, безбожники. Вхід до 7-го кола перегороджували троє кентаврів, які не давали душам вийти з киплячої кров’ю річки. Там карали тиранів і розбійників, у яких постійно влучали стрілами кентаври. В одному з поясів побачили самогубців, над якими знущалися навіть мертвяки. Дістатися 8-го кола поетам допоміг хвостатий Геріон. У 10 ровах цього кола можна зустріти спокусників, зведениць, підлесників, повій. їх били батогом, тримали в “калі зловонному”. Пророчиці були там німі, скрючені. Злодіїв там кусали змії, а іноді відбувалися страшні метаморфози: змій ставав людиною, а якийсь злодій – змієм. Людей, що підбурювали інших, карали важким мечем

■ Хто перебуває у 9-му колі? чим завинили вони?

■ Чим завершується перша частина твору?

■ Чим з’єднано пекло й чистилище? Як Данте та Вергілій потрапили до чистилища?

Колодязь з’єднує 8-ме коло пекла з 9-м, у якому страждали гіганти. На дні криниці вони побачили тих, що зрадили рідних, батьківщину, однодумців. На дні крижаного озера зустріли Каїна, Гане – лона, а також Брута, Іуду й Касія, що перебували в пащах Люцифера, заточеного в льодяну брилу. Поети протиснулись у щілину, якою піднялися на поверхню й побачили зорі. Потім вийшли до підніжжя чистилища

4. Завершальне слово вчителя

– За доби Середньовіччя панувало уявлення про те, що земне життя людини не має самостійної цінності, що воно є тільки підготовкою до життя замогильного, здійснюваного під проводом церкви. Данте (як і Петрарка) став провісником та ініціатором гуманістичної думки. Він першим надав плоті та чуттєвого образу дияволу й іншим демонам; принцип побудови дантового пекла, сцени якого є вираженням суті самого гріха,- це порушене сприйняття світу, постановка в центрі того, що центром не є. Суть його пекла полягає в тому, що людина, страждаючи від свого гріха, усе одно йому піддається. Тобто не зовнішні сили, а сама людина кидає себе до пекла. Ті, хто в змозі здолати гріх, опиняються в чистилищі. Отже, подорож героя загробним світом є мандрами людською душею: це пристрасті будь-якої людини, кожну з яких змальовано докладно.

Данте вчить, що людина має подвійну природу (смертну й безсмертну), що вона є середньою ланкою між тлінним і нетлінним, тому має подвійне призначення: одне – у земному житті – полягає у виявленні власної доброчесності, іншого досягає лише посмертно та за сприяння Божої волі. Данте навчає відповідальності за скоєне, адже це і є свобода людської волі, що визначає гідність людини.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

· Опис якого кола пекла свідчить про гуманістичні засади поезії Данте? яке значення для літератури це мало? (Зворушливе порівняння грішників-коханців із голубами доводить, що поет співчуває Франчесці та Пауло. Гуманістичні погляди на земне життя людини посядуть панівне місце за доби Відродження, А Данте став провісником нового сприйняття світу.)

· Кого та за які гріхи покарано найбільше? найменше? (Данте стає свідком мук ненажер (змушених страждати від дощу та граду), скнар і марнотратників (які невтомно котять величезні камені), гнівливих (що потопають у болоті); за ними – охоплені вічним полум’ям єретики та єресіархи (серед них імператор Фрідріх II, Папа Анастасій II), тирани і вбивці (що плавають у потоках киплячої крові), самогубці (перетворені на рослини), богохульники і гвалтівники (яких палить полум’я, що спадає зверху), різноманітні брехуни (муки яких також вельми різноманітні), брехливі пророки не можуть більше дурити людей – їхні голови повернуті у зворотній бік. Дев’яте коло пекла, призначене для злочинців зі злочинців, із них найбільші – Іуда Іскаріот, Брут і Кассій: їх гризе своїми трьома пащами Люцифер, повсталий колись на Бога ангел, цар зла, приречений до ув’язнення в центрі Землі. Найменших страждань зазнали ті, хто не мав гріхів, але вмер нехрещеним: немовлята, видатні постаті античності, які не знали справжнього Бога,- Гомер, Сократ, Платон, Діоген, Евклід, Птоломей, знамениті герої Гектор, Еней… Усіх їх Данте не засуджує, а глибоко шанує.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Складання есе (усно)

· Складіть усне есе за темою “Думки після прочитання “Пекла” Данте”.

Примітка. Складання усного есе можна замінити інтерактивним прийомом “Метод ПРЕС”, за якого учні самостійно обиратимуть одну із запропонованих учителем тем, наприклад: а) “Розташування грішників у пеклі вважаю…”; б) “Мандрівка пеклом ще живого Данте та нехрещеного Вергілія наштовхує на думку про те, що…”; в) “Я б звільнив (звільнила) із пекла…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: скласти схему або мапу чистилища (за “Божественною комедією” Данте); прочитати пісні 31-33 частини “Рай”.

Випереджальне (Індивідуальне; 1-2 учні): підготувати огляд третьої частини “Божественної комедії”.

Концепція світу в “Божественній комедії” Данте Аліг’єрі

Данте Алігєрі Божественна комедія (Пекло). Концепція світу у творі   Італія   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Примітки

Пекло. У Північній півкулі розташована глибока вирва пекла, що має вигляд воронки, яка утворилася внаслідок падіння люцифера – ангела, вигнаного з раю. У 9 колах пекла страждають душі грішників. це всеосяжна картина людських вад і пороків.

Чистилище. У Південній півкулі розташована гора чистилища, оточена зусібіч океаном. Тут також 9 кіл (2 передчистилища та 7 сходинок гори). У передчистилищі очищуються душі померлих, не примирених із церквою, недбайливих та померлих не своєю смертю.

Рай. Навколо Землі рухаються Сонце й планети. Вони також утворюють 9 кіл, на яких розташований небесний рай (емпірей), де живуть у вічному блаженстві душі праведників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Данте Аліг’єрі “Божественна комедія” (“Пекло”). Концепція світу у творі – Італія – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ