Contra spem spero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту

Мета (формувати компетентності): Предметні (розкривати мотиви віршів; характеризувати композиційні й ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи); Ключові (уміти знаходити та систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних завдань; усвідомлювати значення етичних норм в особистому та суспільному житті, прагнути їх дотримуватися; уміти пов’язувати події художнього твору з реальним життям і робити висновки; логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, використовуючи навички критичного мислення; критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі); Загальнокультурні (виховувати повагу до життя-подвигу славетної українки, переконання, що за будь – яких обставин потрібно зберігати стоїцизм духу; усвідомлювати важливість духовної цінності неоромантичного світогляду; розуміти те, що любити “слово у вірші” – могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини; розвивати естетичний смак).

Обладнання: підручник, портрет Лесі Українки, зображення Сізіфа.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІV. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Вступне слово вчителя

Ліра видатної української поетеси співала недовго, але її звук зачіпав серце кожного слухача. Це стосувалося і лесиних, і наших сучасників. Вона була “співачкою досвітніх огнів”, але струни поетичної ліри Лесі Українки не раз озивалися й ніжними, сокровенними тонами. лірика її різнобарвна, як кольори веселки. Кількість читачів, яким до серця її вірші, чимала, адже кожен знаходить у її поезії щось близьке для себе.

Бесіда з учнями

1. Які вірші з творчого доробку видатної українки приваблюють вас найбільше? Чому? 2. Які почуття ліричної героїні вам близькі та знайомі? 3. Як уплинула на вашу душу поезія Лесі Українки? 4. Чи можете ви сказати, що вірші вас чогось навчили? 5. Про що б ви спитали авторку, якщо була б така можливість? 6. Чи викликала поезія Лесі Українки бажання писати вірші?

Підготовка до виразного читання вірша “contra spem spero!”

Поезія “Contra spem spero!”, назва якої в перекладі з латині означає “без надії сподіваюсь”, написана 19-річною Лесею Українкою. У цей період перед нею постав вибір: чи бути скореною важкою недугою (і не тільки фізично), чи перемогти. Леся не піддалася, вона поставила перед собою мету – і перемогла. Наперекір зловісним “осіннім хмарам” вона відчула жагучу потребу жити повноцінним життям, про що написала в листі до брата (відомого в літературі як Михайло Обачний): “любий Миша! Я воскресла! От і знов беруся здіймати “сізіфовий камінь” догори!..”

Повідомлення учня

Сізіф – напівлегендарний цар міста Ефіри (Коринфа). Сізіф кинув виклик богам. Коли прийшов час помирати, він спробував утекти з пекла. За це Боги вирішили його покарати: вічно він повинен був закочувати величезний камінь угору, звідки той незмінно скочувався вниз, і все потрібно було починати спочатку. Боги вважали, що на світі немає нічого жахливішого, ніж важка й даремна робота.

Бесіда за змістом поезії

1. Визначте провідну думку поезії. (Уболівання за долю рідного народу, місце особистості в суспільному житті, заперечення пасивного співчуття стражданням народу). 2. Як поетеса розуміє своє місце в суспільстві? (Активна життєва позиція: “Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі…” “В довгу, темную нічку невидну Не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей”). 3. Які рядки із цього вірша, на вашу думку, під час декламації слід прочитати найбільш емоційно? (Гетьте, думи, ви, хмари осінні! І То ж тепера весна золота! / Чи то так у жалю, в голосінні / Проминуть молодії літа? /…/ Так! я буду крізь сльози сміятись, / Серед лиха співати пісні, / Без надії таки сподіватись, / Буду жити! Геть думи сумні!). 4. Як використовується контраст у поезії. Наведіть приклад. (“…я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись”; “несучи вагу ту страшную, Буду пісню веселу співать”; “Буду сіять квітки на морозі…”). 5. Які романтичні образи створено авторкою? (Лірична героїня – самотня, трагічна, вольова, незламна. Вона протистоїть імперії, але ця непересічна особистість, яка веде відчайдушну внутрішню боротьбу зі своєю недугою і зовнішню – із самодержавством своїм словом,- незламний борець). 6. Доведіть символічність твору. (Символічними є образи, поєднані в пари за принципом контрасту: осені і весни, сумного перелогу і барвистих квіток, льодової кори і гарячих сліз, важкого каменя і веселої пісні, темної ночі і провідної зірки. У поезії імперію, яка запроваджувала політику утисків, заборон і рабської покори, символічно названо “довгою темною нічкою невидною”. На “вбогім сумнім перелозі” “барвисті квітки” символізують волелюбні визвольні ідеї. Символічним образам, які уособлюють самодержавство (“льодова кора”, “крута, крем’яна гора”, “темна ніч”), протиставлені ті, що символізують визволення (“барвисті квіти”, “весела весна”, “зірка провідна” (прийом контрасту). 7. Дайте характеристику ліричної героїні вірша. (Сильна, незламна, вольова особистість, яка сповнена мрій і сподівань на краще, готова битися до перемоги). 8. Знайдіть рядки, які можна вживати як афоризми. (Як афоризми звучать усі протиставлення: “Гетьте, думи, ви, хмари осінні! То ж тепера весна золота!”). 9. Які ще художні засоби використано в поезії і з якою метою? (Епітети: “хмари осінні”, “весна золота”. Вони підкреслюють оптимізм героїні. Анафора “Буду сіять” надає героїні відчуття впевненості у своїх діях. Градація – наростання настрою непохитності прийнятого рішення: “хочу крізь сльози сміятись”, “Я на гору круту крем’яную Буду камінь важкий підіймать”, “Буду пісню веселу співать”, “я буду крізь сльози сміятись”, “Буду жити! Геть думи сумні!”). 10. Знайдіть алюзію в поезії. (“Я на гору круту крем’яную / Буду камінь важкий підіймать” – ці рядки нагадують міф про Сізіфа, який такий же важкий камінь намагався закотити на гору). 11. Визначте віршовий розмір, спосіб римування та риму. (Анапест, перехресне римування, чоловіча рима). 12. Чи збігається життєва позиція ліричної героїні вірша зі ставленням самої авторки до життя? (Поезія “Contra spem spero” є своєрідною програмою дій, це гімн життю й боротьбі. Повставши проти духовної деградації, яку нав’язувала поетесі її фізична недуга, вона виграла свою “весну золоту”).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити поезію “Contra spem spero!”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Contra spem spero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту