Цитоплазматичні мікротрубочки тваринних клітин

За останні десять років значно зріс інтерес до вивчення микротрубочек і мікрофіламентів в медико-біологічному аспекті, що сприяло швидкому розвитку досліджень тонкої структури і біохімії цих об’єктів в клітинах ссавців.

Завдяки застосуванню двох методичних прийомів можливості виявлення таких легко пошкоджуються структур, як цитоплазматические мікротрубочки, надзвичайно розширилися. Один з цих прийомів – альдегидная фіксація (зокрема, глутаральдегідом), яка дозволяє добре зберігати цитоплазматические органели.

У більшості досліджених клітин знайшли освіти, дуже подібні до мікротрубочками джгутиків по своїй тонкій структурі. Виявилося, що мітотичний веретено складається в основному з мікротрубочок, вони. розсіяні також і в цитоплазмі, де їх розподіл залежить від типу клітини. Звичайні методи електронної мікроскопії не дозволяють отримати загальну картину розподілу микротрубочек в цитоплазмі інтерфазної клітини; доводиться застосовувати трудомісткий метод тривимірної реконструкції за серією послідовних зрізів.

Таку реконструкцію вдалося здійснити за допомогою флуоресціюючих антитіл на тубулін: клітини, приклеєні до предметного скла, обробляють флуоресціюючими антитілами, які специфічно забарвлюють тільки тубулін, це дозволяє побачити цитоплазматические мікротрубочки в мікроскоп в ультрафіолетовому світлі. Спочатку для вироблення антитіл використовували тубулін з хвостів сперматозоїдів морського їжака Strongylocentrotus purpuratus (ці антитіла дають перехресну реакцію преципітації з тубуліном ссавців, що вказує на високу консервативність амінокислотноїпослідовності тубуліну в процесі еволюції).

Останнім часом для цього стали застосовувати високоочищений препарат тубуліну з мозку ссавців; за допомогою вироблених проти нього антитіл вдалося підтвердити і доповнити раніше отримані дані про розподіл микротрубочек в цитоплазмі різних клітин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цитоплазматичні мікротрубочки тваринних клітин