Ціна факторів виробництва і розмір галузі

Хоча окрема компанія може бути настільки мала, що попит на її продукцію не впливає на ціну, яку вона повинна платити за фактори виробництва, колективні дії всіх компаній в галузі в цьому відношенні значущі. Вище ми говорили про ці “галузевих результатах” як про екстернальних ефекти масштабів, які можуть бути як позитивними, так і негативними.

Тепер проаналізуємо, що може статися в міру розширення галузі. З одного боку, з’являється зовнішня економія від масштабів діяльності – більш міцна репутація, наявність працівників з необхідною кваліфікацією, великі транспортні можливості і т. д. Зі збільшенням обсягу продукції, що випускається в галузі це призводить до зниження кривих витрат окремих компаній. З іншого боку, з’являються складності, викликають підвищення витрат. Одним з подібних результатів розширення галузі стає підвищується ціна факторів виробництва. З урахуванням повної зайнятості, у міру того як величина обсягу продукції, що випускається галузі зростає, щоб залучати фактори з інших галузей, потрібно платити за них все більше.

Тому на практиці в той же самий час, коли підвищена пропозиція, викликане появою на ринку нових компаній, призводить до зниження ціни продукту, криві витрат компанії виявляють тенденцію зміщуватися вниз під дією зовнішніх екстернальних ефектів і зміщуватися вгору під дією зовнішніх ускладнень. Іншими словами, позитивні екстернальні ефекти працюють на підвищення пропозиції при більш низьких витратах, тобто витрати в галузі знижуються; негативні екстернальні ефекти при більш високих обсягах продукції, що випускається підвищують витрати. Фактичний нахил кривої довгострокового пропозиції – вгору або вниз – буде залежати від балансу цих двох сил.

Припустимо, що поява четвертої компанії в галузі веде до зростання цін факторів виробництва, не забезпечуючи при цьому ніяких позитивних екстернальних ефектів. В результаті криві пропозицій всіх компаній зміщуються, при цьому кожна компанія має більш високі мінімальні середні загальні витрати. Результатом стає нова пропозиція галузі при більш високій ціні в порівнянні з попередньою пропозицією. Тому крива пропозиції галузі йде вгору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Ціна факторів виробництва і розмір галузі