Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. Ключі до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір) – ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Мета: повторити особливості творів, написаних у імпресіоністичній манері; формувати літературну компетентність учнів; навчати їх необхідності розглядати кожний твір у контексті літературного процесу; розвивати творчі здібності старшокласників, уміння давати власну оцінку культурно-мистецьким явищам, навички роботи із джерелами інформації; виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак.

Теорія літератури: імпресіонізм.

Обладнання: презентація “Есе”.

Тип уроку: застосування навичок та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Література – це особливий вид мистецтва. Вона не тільки описує події, а й сприяє досягненню читачем естетичного задоволення, збагачує життєвим досвідом, допомагає моделюванню культури поведінки, стає поштовхом до роздумів, до діалогу з письменником чи літературним героєм. Однак щоб зрозуміти позицію автора чи твір, правильно сприйняти їх і засвоїти закладену в них систему духовних цінностей, необхідно мати на увазі, які засоби мистецтва слова використовує митець. Адже саме вони є ключем до розуміння змісту прочитаного. Сьогодні поговоримо про складові, які допоможуть вникнути у суть твору, написаного у стилі імпресіонізму, та гідно оцінити його.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями

Ø Що таке імпресіонізм?

Ø Хто з письменників творив у дусі імпресіонізму?

Ø Назвіть твори, що репрезентують даний літературний напрям.

Ø Чи виникали у вас труднощі у розумінні змісту твору? Що було цьому причиною?

Ø Чи вдалося вам віднайти спосіб, який допоміг сприйняти і освоїти зміст прочитаного?

Ø Що ви могли б порадити іншим читачам у питанні, як зрозуміти імпресіоністичний твір?

Ø Як ви думаєте, чи існують поради універсальні, якими зможуть скористатися абсолютно всі? (Ні, у кожного власний життєвий досвід і різний рівень літературної освіти)

Ø Чи можна сформулювати якісь загальні положення, які слід пам’ятати при читанні твору, який характеризується як імпресіоністичний? (Так, для цього слід згадати основні риси імпресіонізму)

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

1. Робота над виробленням “ключів” до прочитання імпресіоністичного твору. Робота в парах

2. Заслуховування пропозицій, обговорення, внесення коректив

Якщо ви вирішили прочитати імпресіоністичний твір, знайте:

□ Імпресіоністичний твір не має сюжету, його мета – передати миттєві враження від споглядання навколишнього освіту.

□ Його цінність – у неупередженому погляді на життя, він прагне розкрити єдність людини з навколишнім світом, у змалюванні картин якого – багато кольорів, світла, чистих і яскравих відтінків.

□ Враження від світу непостійні, миттєві, цілком суб’єктивні. Автор описує те, що відчув саме у цей час, оповідь, як правило, емоційна, у ній втілюється настрій та естетичне ставлення митця до зображуваного.

□ Композиція мозаїчна, складається із декількох фрагментів, емоційно насичених.

□ Пейзаж – не тло подій, а засіб психологічної характеристики.

□ Автор використовує такі засоби мови, як ускладнене асоціювання, вживання інверсій, різних видів речень, частіше односкладних.

3. Зачитування уривків імпресіоністичних творів (на розсуд учителя)

V. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Ви сьогодні теж матимете змогу побути творцями. Кожній людині приємно, якщо до її думки прислухаються, вважають її цікавою, оригінальною і аргументованою. Ваше завдання – написати, яке враження справила на вас повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” у формі есе. Спочатку більш детально ознайомитися з особливостями такого жанру творчості. Рекомендації, як писати есе, можна знайти на сайті http://zno. if. ua/?p=985.

2. Презентація “як працювати над есе”

Есе (від франц. Essai – спроба, проба, нарис) – прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції, що виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь.

Пам’ятайте! Обираючи жанр есе, ви можете дозволити собі бути суб’єктивними, зосередитися на частковому, а не на головному, висловлювати спірні міркування, наводячи мінімум доказів, але, з іншого боку, саме це може бути і небезпечним – уявна легкість – пиши собі, як бажаєш. Але зовсім не факт, що ваш твір вийде оригінальним та цікавим.

Стиль есе вирізняється: афористичністю; образністю; парадоксальністю.

Для есе характерне використання численних засобів художньої виразності: символи; метафори; порівняння; алегоричні та притчові образи.

Для передачі особового сприйняття автору есе необхідно: використовувати всілякі асоціації; проводити паралелі; добирати аналогії.

Есе буде цікавим, якщо в ньому будуть присутні: непередбачувані (парадоксальні) висновки; несподівані повороти; цікаві зчеплення.

Мовна будова есе – це динамічне чергування полемічних висловів, питань, проблем, використання розмовної інтонації і лексики.

3. Ознайомитися зі зразком есе (можуть бути не тільки твори відомих авторів, а й цікаві учнівські роботи)

4. Робота в парах над написанням есе

5. Прослухування декількох робіт, колективне обговорення, визначення шляхів усунення помилок

6. Самостійна робота над створенням есе

В О. Вайльда є вислів: “Ті, хто спроможні побачити у прекрасному його високий сенс,- люди культурні. Вони не безнадійні”. Визначте “високий сенс” у повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Думки викладіть у формі есе.

Пам’ятайте, що об’єм есе – 800-1000 слів.

VI. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ

Сьогодні на уроці я…

□ …дізнався…

□ …відкрив для себе…

□ …подумав…

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Закінчити роботу над есе.

2. Повторити матеріал про життєвий і творчий шлях М. Коцюбинського. Підготуватися до відкритого мікрофона на тему: “Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті”.

3. Творчій групі підготувати презентацію на тему “Значення творчої спадщини М. Коцюбинського”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. Ключі до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір) – ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО