Чим відрізняються спостереження від дослідів

Науковий прогрес не можна зупинити, і методи вивчення навколишнього середовища завжди удосконалювалися і ставали більш складними. Спостереження і досліди відомі протягом століть, їх не тільки порівнюють, а й ототожнюють. Водночас, між зазначеними поняттями – колосальна різниця, яка відображає динаміку розвитку наукової думки.

Що таке спостереження і досліди
Спостереження – це дослідження, при яких вчений веде візуальний контроль за об’єктом, дозволяючи подіям розвиватися природним шляхом і відзначаючи будь-які зміни. Результат роботи фіксується на носії інформації для подальшого аналізу. Вести спостереження можна без обладнання, а також із застосуванням спецзасобів.

Досліди – це дослідження, при яких об’єкти поміщаються у штучно створену або натуральне середовище, а вчений входить з досліджуваним предметом в активну взаємодію. У процесі дослідів підтверджується або спростовується гіпотеза, вибудувана на основі наявних теоретичних даних.

Різниця між спостереженнями і дослідами
Таким чином, спостереження не передбачають активної взаємодії з об’єктом. Дослідник дистанціюється від них, фіксуючи отримані дані. Це і є основна мета – збір інформації, яка потім буде проаналізована. При досвіді вчений вступає з об’єктом в активну взаємодію. Мета даної дії – перевірити гіпотезу, підтвердивши її необмежену кількість разів.

У досвіду завжди є план, у спостережень він відсутній. Для проведення експерименту досліднику необхідно відтворити певні умови. Спостереження ведеться в природному середовищі, адже втручання в життя досліджуваних об’єктів означатиме початок досвіду. Як перший, так і другий метод дослідження вкрай корисні для науки, вони не суперечать, але взаємно доповнюють один одного.

Відмінність спостережень від дослідів полягає в наступному:
Вплив на об’єкт. Спостереження не передбачають активної взаємодії з досліджуваним об’єктом, у той час як досліди побудовані на такому втручанні.
Використання спеціального обладнання. Дослідження може вестися неозброєним оком, для досвіду завжди потрібні прилади та інші науково-технічні засоби.
Наявність плану. Спостереження ведеться однаково, досвід – за заздалегідь проработанному сценарієм.
Середа. Спостереження протікає в природному середовищі, досвід – в штучною.
Мета. Спостереження здійснюються заради збору інформації для подальшого аналізу, досліди – для підтвердження гіпотези.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняються спостереження від дослідів