Чим відрізняються прості числівники від складених?

В українській мові є прості і складені числівники. У чому полягають їх особливості? Чим відрізняються прості числівники від складних?

До простих належать числівники, які:

    Включають 1 корінь; Являють собою 1 слово.

Приклади простих числівників – “один”, “два”, “три”, “сім”, “десять”. Прості числівники діляться на 2 основні категорії – кількісні та порядкові. Перші відповідають на питання “скільки”, “як багато”. Другі – на питання “який”, “який” (за рахунком).

Прості числівники слід відрізняти від лічильно-займенникових прикметників, які можуть звучати так само. Наприклад – як “один” або “другий” в подібну пропозицію: “напарник на робочому місці не виявилося: один пішов обідати, другий відлучився на завдання”.

Відзначимо, що поряд з простими є також складні числівники – які можуть мати кілька коренів. Наприклад, слово “сімдесят” – складне числівник.

Прості числівники (так само як і складні) часто об’єднуються в складені. Розглянемо їх специфіку.

Що представляють собою складні числівники?

До складених відносяться числівники, які:

    Являють собою поєднання з двох і більше слів; Можуть складатися з слів, які сконструйовані з декількох коренів (і включати в себе, таким чином, складні числівники).

Приклади складених числівників – “три тисячі”, “двісті п’ятдесят”. Як і прості, вони класифікуються на кількісні і порядкові.

Деякі дослідники відносять до складених дробові числівники. Такі як, наприклад, “три п’ятих”, “вісім двадцятих” або “три цілих сімдесят п’ять сотих”. Але є думка, що подібні словосполучення в принципі некоректно відносити до числівником. Відповідно з цією точкою зору їх слід класифікувати як поєднання слів, що володіють кількісним значенням і відносяться при цьому до різних частин мови.

Різниця між простими складеними числівниками

Головна відмінність простих числівників від складених полягає в тому, що перші представлені тільки одним словом, що має один корінь, другі – двома і більше словами, в яких може бути кілька коренів.

Складений числівник в багатьох випадках конструюється тільки з простих частин мови відповідного типу. Обидва типи розглянутих частин мови можуть бути класифіковані на кількісні і порядкові.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняються прості числівники від складених?