Чим відрізняється журнал від книжки

Журнал і книга – найбільш поширені форми видання літературних творів, наукових праць, навчальних та довідкових матеріалів, публіцистичних статей та іншого роду інформації для широкого кола читачів.

Виконуючи подібні функції, вони багато в чому відрізняються один від одного.

Книга в сучасному тлумаченні – це друковане видання, що містить інформацію наукового, довідкового, публіцистичного або художнього змісту, має певний формат випуску. Книжкові сторінки зшиті брошурним способом і укладені в перепліт – м’яку або тверду обкладинку, на якій вказується назва книги та її авторство.

Структура книги має форзац – перший ілюстрований розворот, хоча ілюстрації не є обов’язковим книжковим елементом. Другий розворот називається титулом. На титульних сторінках повторно поміщають ім’я автора або вказують, під чиєю редакцією випущена книга.

Журнал є періодичним виданням: він виходить щотижня, щомісяця або раз на рік, щоразу з новим змістом, зберігаючи при цьому свою назву і редакторський склад. Журнали, як і книги, можуть бути науковими, публіцистичними, довідковими, літературними. До різновидів журналу відносяться також альманахи, каталоги та рекламні проспекти.

На відміну від книги, журнал не буває у твердій обкладинці, не має форзаца, а титульною сторінкою в ньому є журнальна палітурка: на його лицьовій стороні обов’язково друкується:

    Назва; Повна дата виходу; Номер журналу.

Обкладинка, як правило, ілюстрована чи містить логотип видання.

Принципова відмінність журналу від книги – в структурі.

Книга являє собою цілісну композицію з поділом художнього тексту на глави, а наукового або публіцистичного – на окремі статті, які друкуються повністю. Журнал композиційно розділений на рубрики і тематичні розділи, в яких публікуючий матеріал може бути розміщений по частинах або главах і мати продовження у новому номері.

Журнальна верстка припускає розподіл друкованої сторінки на стовпці, використання виносок, графічних вставок, різнопланового ілюстративного матеріалу. У книжковому видавництві такі прийоми допускаються для оформлення дитячих книг.

Відмінність журналу від книги полягає в наступному:
    Книга являє собою авторське видання. Над журналом працює редакторська група; Журнал є періодичним виданням і випускається багаторазово в єдиному форматі, але з різним змістом. Книга може видаватися кілька разів, однак без строго встановленої періодичності. При можливій зміні формату зміст книги не змінюється; Структура журналу має розділи, рубрики, поділ сторінок на стовпці, довільну компоновку тексту і його фрагментів на відміну від книги, в якій текстовий матеріал друкується строго послідовно, відповідно до авторської композиції; Стаття, літературний твір, як і будь-який інший текст, в книзі друкується повністю. У журналі можуть виходити уривки або публікуватися тільки частина тексту з продовженням в наступному номері; На обкладинці книги зазначають ім’я автора і назву твору; на журнальній титульній сторінці – назву журналу, його номер і дату Виходу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Чим відрізняється журнал від книжки