Чим відрізняється ЗАТ від ВАТ

У російській економіці є таке поняття господарюючого суб’єкта як акціонерне товариство, яке підрозділяється на два види – закрите і відкрите. У чому відмінності цих типів товариств? А, може бути, між ними взагалі немає ніяких розбіжностей? Це питання досить цікавий, тому спробуємо розібратися в ньому більш докладно.

Визначення ЗАТ
ЗАТ (Закрите акціонерне товариство) являє собою комерційну організацію, у якої статутний капітал поділяється на певну кількість акцій (цінних паперів). Характерною особливістю ЗАТ є той факт, що акціями можуть володіти лише фізичні особи, які створили цю організацію, тобто засновники. Сторонні особи не можуть придбати цінні папери закритого акціонерного товариства. Крім того, якщо який-небудь власник акцій прийняв рішення вийти зі складу засновників, він може продати свої акції, але тільки тим особам, які входять до складу акціонерів компанії. Крім того, ЗАТ має деяким перевагою – воно має право не публікувати свою звітність у засобах масової інформації.

Визначення ВАТ
ВАТ (Відкрите акціонерне товариство) являє собою комерційну організацію, у якої статутний капітал також складається з акцій. Засновниками даної компанії може бути обмежена кількість осіб, а от власниками можуть бути особи, що не входять до цього складу. Така природа відносин дозволяє практично будь-якій людині або юридичній особі придбати акції будь-якого ВАТ і стати його акціонером, а, отже, отримувати певний дохід у вигляді дивідендів. Слід сказати, що кожен власник акцій може в будь-який момент прийняти рішення про відчуження своїх цінних паперів на користь третіх осіб, причому він не зобов’язаний питати дозволу у інших акціонерів. Крім цього, ВАТ зобов’язане публічно представляти потенційним інвесторам для ознайомлення свою звітність за минулий період.

Порівняння ВАТ і ЗАТ
На закінчення потрібно зробити висновок про те, що ЗАТ і ВАТ – це різновиди акціонерних товариств, які мають свої, притаманні лише їм, характерні особливості. Так, тільки засновники ЗАТ можуть володіти цінними паперами, а відчужувати їх лише на користь інших акціонерів, тоді як акціонерами ВАТ можуть стати як фізичні, так і юридичні особи, що не входять до складу засновників компанії, при цьому акції ВАТ можна продавати без згоди на те існуючих акціонерів. Крім того, звітність ВАТ повинна обов’язково розміщуватися в публічних засобах масової інформації, а ЗАТ має право не розміщувати свою документацію.

Кількість учасників відкритого акціонерного товариства не обмежується. А ось до складу ЗАТ одночасно може включатися не більше 50 осіб, що може істотно ускладнити ведення бізнесу. Але ЗАТ для початку діяльності буде потрібно статутний капітал в обсязі 100 МРОТ, в той час як ВАТ – 1000 МРОТ. Є й нюанси в плані розвитку компанії. Так, якщо кількість учасників ЗАТ вийде за рамки 50, протягом року його необхідно перереєструвати в якості ВАТ.

Різниця між ЗАТ і ВАТ полягає в наступному:
Акціонерами ЗАТ можуть бути тільки засновники компанії, а акціонерами ВАТ – як фізичні, так і юридичні особи, які виявили своє бажання і купили цінні папери цієї організації;
Статутний фонд. Для ЗАТ він становить 100 МРОТ (10 тис. рублів), для ВАТ – 1000 МРОТ (100 тис. рублів).
До складу ЗАТ не може увійти більше 50 осіб одночасно. Кількість акціонерів ВАТ не обмежена законодавством.
Акції ЗАТ перерозподіляються тільки між засновниками і з їх згоди, цінні папери ВАТ можуть бути продані третім особам без згоди існуючих акціонерів;
ВАТ зобов’язане публікувати свою звітність, а ЗАТ – ні.
Діловий статус. В силу своєї закритості, ЗАТ гірше сприймається інвесторами і діловими партнерами. ВАТ в очах ділового світу має найвищим діловим статусом, що дозволяє розраховувати на особливе ставлення до своєї справи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняється ЗАТ від ВАТ