Чим відрізняється товар від продукту

Ринкові відносини змінили світогляд людей і зараз багато об’єктів називаються товарами. Це не тільки матеріальні блага, але й твори мистецтва, посади і навіть людські стосунки.

Водночас, маркетологи та бізнесмени говорять про перспективні продукти, позначаючи даним визначенням численні категорії. У чому відмінності між визначеннями і як встановити різницю?

Що таке товар і продукт

Товар – це предмети і цінності, які беруть участь у вільному, обмеженому або забороненому обороті, призначені для продажу і подальшого задоволення потреб людини. Такі речі завжди мають формальне вираження і протиставляються послугам.

Універсальним товаром прийнято вважати гроші, які визначають вартість предметів.

Продукт – це послуга чи товар, створений для подальшої реалізації та задоволення людських потреб. Відмінні атрибути даної категорії:

    Наявність вартості; Вираз (матеріальний або нематеріальний продукт); Інтерес для ринку.

Продукція, яка вироблена для власного споживання (їжа, одяг та ін.) і не призначена для продажу, товаром не є.

Різниця між товаром і продуктом

Таким чином, товар і продукт – це категорії маркетингу, які служать для вираження товарно-грошових відносин. Вони мають свою ціну, яка найчастіше визначається ринковим методом.

Відмінності проявляються виключно остільки, оскільки різниться обсяг цих понять.

У маркетингу продуктом називають і товар, і послугу. Таким чином, визначення першого поняття ширше. Звідси випливають інші відмінності.

Товар завжди матеріальний, продукт може бути представлений в нематеріальному вигляді. Відповідно, товаром завжди можна володіти (грубо кажучи – потримати в руках), продуктом – лише в тих випадках, коли він є річчю.

Відмінність товару від продукту полягає в наступному:
    Обсяг поняття. Продукт – ширша категорія, яка включає в себе товари та послуги. Матеріальність. Товар представлений матеріальним об’єктом, продукт може бути створений в нематеріальній формі. Володіння. Товаром можна володіти: він переходить до покупця після продажу. Продуктом можна володіти лише в тому випадку, якщо він представлений в матеріальній Формі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється товар від продукту